1
00:00:00,000 --> 00:00:05,000
Nasledujúci program nemusí byť vhodný pre každého diváka.
Konajte podľa vlastného uváženia.

2
00:00:50,015 --> 00:00:51,083
<i>Prestaň!</i>

3
00:00:54,119 --> 00:00:55,420
Polož to, Katie.

4
00:00:55,454 --> 00:00:58,557
Prepáčte. Nechcela som ...

5
00:00:58,591 --> 00:01:02,328
Vieme, čo si urobila.
Vieme, kto si.

6
00:01:02,329 --> 00:01:03,329
Nie.

7
00:01:05,164 --> 00:01:07,966
- Nie, nie...
- Ani sa nepohni.

8
00:01:08,000 --> 00:01:12,105
Nie, nie, tak to nie je.
Nie, prisahám, tak to nie je. Prisahám.

9
00:01:16,808 --> 00:01:18,778
Nie!

10
00:01:20,745 --> 00:01:22,046
Chyť ju!

11
00:01:22,081 --> 00:01:23,283
Katie!

12
00:01:34,527 --> 00:01:35,527
Nechaj ma!

13
00:01:47,572 --> 00:01:48,572
Prepáč.

14
00:02:00,987 --> 00:02:03,487
ZÁPADNÉ POBREŽIE, ÍRSKO

15
00:02:51,370 --> 00:02:56,376
Neexistuje väčší dar,
ako milosrdenstvo.

16
00:02:56,408 --> 00:03:00,780
Len z milosrdenstva sa môže
zrodiť odpustenie.

17
00:03:00,812 --> 00:03:04,216
<i>A len pri odpustení
dokážeme nájsť pokoj</i>

18
00:03:04,250 --> 00:03:06,451
pri krivdách, ktoré sa nám stali.

19
00:03:20,832 --> 00:03:22,735
Komu z nás nebolo nikdy ukrivdené?

20
00:03:25,805 --> 00:03:29,475
A kto z nás nikdy neukrivdil niekomu inému?

21
00:03:32,344 --> 00:03:33,746
Choďte a zamyslite sa nad tým.

22
00:04:05,544 --> 00:04:06,544
Ahoj, Andy.

23
00:04:09,415 --> 00:04:10,415
Ahoj, Rachel.

24
........