1
00:00:00,000 --> 00:00:05,000
Nasledujúci program nemusí byť vhodný pre každého diváka.
Konajte podľa vlastného uváženia.

2
00:01:09,368 --> 00:01:11,171
Kyslík. Kyslík!

3
00:01:11,205 --> 00:01:12,238
Tam!

4
00:01:16,175 --> 00:01:18,311
Henri, koľko toho potrebujeme?

5
00:01:18,344 --> 00:01:19,912
Vezmeme toľko, koľko
dokážeme uniesť!

6
00:01:21,880 --> 00:01:23,916
Kurva, pohybuje sa to rýchlo.

7
00:01:27,621 --> 00:01:29,890
Prstenec 5 je takmer mimo.
Musíte sa ponáhľať hore!

8
00:01:30,824 --> 00:01:32,559
Rýchlo!

9
00:01:45,205 --> 00:01:46,205
Ach, nie.

10
00:01:48,240 --> 00:01:49,642
Vypadnite z toho prstenca!

11
00:01:50,643 --> 00:01:52,320
<i>- Vypadnite z toho prstenca!</i>
- Henri, poďme!

12
00:01:57,249 --> 00:01:58,718
Poďme! Poďme!

13
00:02:00,053 --> 00:02:01,555
- Do riti.
- Poďme!

14
00:02:02,455 --> 00:02:03,624
Vezmite to!

15
00:02:04,725 --> 00:02:06,026
Nechaj to! Nechaj to!

16
00:02:06,059 --> 00:02:09,529
- Nemôžeme si dovoliť stratiť ani jednu!
- Henri, dvere! Bež!

17
00:02:09,563 --> 00:02:11,865
Henri, tak poď! Bež!

18
00:02:22,408 --> 00:02:24,577
Som v pohode.

19
00:02:31,919 --> 00:02:33,587
Pojeb sa, SIREN.

20
00:02:38,123 --> 00:02:39,859
Baum sa ešte stále nevrátil z prstenca 1.

21
00:02:39,892 --> 00:02:42,271
- Kate, nechoď tam dolu.
- Nemôžeme ho tam nechať.

22
00:02:42,295 --> 00:02:45,766
Áno, môžeme! Bol to jeho nápad
roztrieskať tú sondu.

23
00:02:47,033 --> 00:02:48,868
On bol ten, kto ti daroval krv.

........