1
00:00:05,750 --> 00:00:09,690
Požár, zemětřesení, potopa.

2
00:00:10,530 --> 00:00:12,210
Ty tomu věříš, co?

3
00:00:12,350 --> 00:00:13,890
Nebyla to otázka.

4
00:00:13,950 --> 00:00:15,650
Neptám se tě, jen ti to říkám.

5
00:00:17,620 --> 00:00:20,490
Když se na tebe podívám,
tak to poznám.

6
00:00:20,990 --> 00:00:24,090
Jsi kupec.

7
00:00:24,230 --> 00:00:25,710
Jak to vím?

8
00:00:25,770 --> 00:00:29,350
Protože jsem prodejce.

9
00:00:29,430 --> 00:00:31,710
Mohu prodat cokoliv.

10
00:00:31,750 --> 00:00:33,490
Můžeš se zeptat kohokoliv.

11
00:00:35,140 --> 00:00:39,810
Až na... pojištění.

12
00:00:42,110 --> 00:00:43,730
Na to prostě nemám.

13
00:00:43,770 --> 00:00:45,710
Živit se na slabých lidech,

14
00:00:45,770 --> 00:00:47,210
kteří se bojí budoucnosti

15
00:00:47,270 --> 00:00:49,930
a kteří svěří ochranu

16
00:00:49,990 --> 00:00:52,050
své rodiny kusu papíru.

17
00:00:52,090 --> 00:00:55,590
Jen kvůli slibu nějaké společnosti.

18
00:00:55,650 --> 00:00:57,360
Kdo by tohle udělal?

19
00:00:57,450 --> 00:01:01,370
Kdo svěří svou rodinu do rukou cizince?

20
00:01:01,810 --> 00:01:03,730
Lidem, které nezná.

21
00:01:03,790 --> 00:01:07,030
A pak jednoho dne...

22
00:01:07,750 --> 00:01:09,650
ten muž zmizí.

23
00:01:10,910 --> 00:01:12,830
Jeho rodina je o samotě.

24
00:01:14,590 --> 00:01:18,710
Vlk přijde ke dveřím.

25
00:01:18,850 --> 00:01:21,910
A, no,
........