1
00:00:04,956 --> 00:00:08,824
<i>Levá, levá, levá, pravá, levá.</i>

2
00:00:08,893 --> 00:00:11,927
Levá, levá, levá, pravá, levá.

3
00:00:11,996 --> 00:00:15,064
Mámo, mámo neplakej.

4
00:00:15,132 --> 00:00:17,933
Mámo, mámo neplakej.

5
00:00:18,002 --> 00:00:21,070
Motto mariňáků
je hop nebo trop.

6
00:00:21,138 --> 00:00:23,906
Motto mariňáků je...
Pozor, zastavit stát.

7
00:00:23,975 --> 00:00:27,610
Vlevo vbok.

8
00:00:27,678 --> 00:00:30,012
Připraveni? Jedna.

9
00:00:30,081 --> 00:00:31,747
Dva.

10
00:00:31,816 --> 00:00:34,016
Tři. Čtyři.

11
00:00:34,085 --> 00:00:35,784
No tak, dalších pět.

12
00:00:35,853 --> 00:00:37,253
Dejte tomu vše, co máte!

13
00:00:37,321 --> 00:00:38,821
No tak Torresi,

14
00:00:38,890 --> 00:00:40,289
to zvládneš, dobře?

15
00:00:40,358 --> 00:00:43,592
Promiňte, řekla jsem
snad abyste přestali?!

16
00:00:43,661 --> 00:00:46,695
Pozor!

17
00:00:46,764 --> 00:00:48,631
Vpravo v bok.

18
00:00:48,699 --> 00:00:50,533
Poklusem v klus!

19
00:00:50,601 --> 00:00:52,468
Jděte!

20
00:00:52,537 --> 00:00:54,803
No tak Torresi. Vzchop se.
Ty to zvládneš.

21
00:00:54,872 --> 00:00:56,472
Pojďme.

22
00:00:56,541 --> 00:00:59,975
No tak, nezpomalujte.
Chci vás vidět jak se činíte.

23
00:01:00,044 --> 00:01:02,444
Do toho, no tak!
Poklusem. Pojď...

24
00:01:07,931 --> 00:01:11,931
........