1
00:01:29,960 --> 00:01:33,715
Děkuji vám moc za laskavost,
kterou jste pro mne vykonal.

2
00:01:33,840 --> 00:01:36,637
Zklamala mně.

3
00:01:36,762 --> 00:01:40,642
Vyřeším ten problém, a budeme
pokračovat v našich záležitostech.

4
00:01:40,768 --> 00:01:43,939
Moje armáda je připravená na válku.

5
00:01:46,442 --> 00:01:50,198
Víte, Donno Annaliso ...

6
00:01:50,323 --> 00:01:53,411
Nemůžeme v této válce pokračovat společně.

7
00:01:53,536 --> 00:01:58,544
Opět jsme podcenili
Gennara Savastana.

8
00:01:58,669 --> 00:02:02,091
Tu chybu nemůžeme opakovat.

9
00:02:03,802 --> 00:02:06,388
O čem to mluvíte?

10
00:02:06,513 --> 00:02:10,561
Teď máme v ruce žolíka, my.

11
00:02:40,564 --> 00:02:44,528
Vyšleme poselství míru
Gennaru Savastanovi.

12
00:02:44,653 --> 00:02:50,036
- Jakou cenu zaplatíte za ten mír?
- Ten mír nezná cenu.

13
00:03:08,062 --> 00:03:10,733
Teď se tě musím bát?

14
00:03:13,112 --> 00:03:17,409
Vystoupíš na vrchol,
ale navždy zůstaneš

15
00:03:17,534 --> 00:03:22,124
bídným sirotkem, který potřebuje
někoho, kdo ho povede.

16
00:03:22,249 --> 00:03:28,134
Nejprve Don Pietro, pak Channel,
a nyní Gennaro Savastano.

17
00:03:28,259 --> 00:03:33,308
Ale nezapomeň:
Pro mě jsi byla víc než sestra,

18
00:03:33,432 --> 00:03:38,356
pro muže jsi jen kurva,
potřebná pro šukání. Nezapomeň.

19
00:03:44,156 --> 00:03:48,079
Ten tvůj Lelluccio byl frajírek

20
00:03:48,204 --> 00:03:51,877
a Marinella byla ještě horší než on.

21
00:03:52,001 --> 00:03:56,634
Byla příliš hloupá, aby s ním vyjebala.

22
00:03:56,758 --> 00:04:00,932
Víš, kdo podsunul myšlenku
Donu Pietrovi, že musí zemřít?

23
........