1
00:00:14,410 --> 00:00:17,725
Máme tu místo.
Středisko.

2
00:00:17,830 --> 00:00:19,700
Jsme komunita.

3
00:00:20,500 --> 00:00:23,175
Je tu bezpečně.

4
00:00:23,830 --> 00:00:26,100
Kolik vás je?

5
00:00:26,700 --> 00:00:29,775
Jsou tam nějaké děti?

6
00:00:30,208 --> 00:00:32,791
Protože nejrychleji se
sem dostanete po řece

7
00:00:32,875 --> 00:00:35,625
a s dětmi to asi nezvládnete.

8
00:00:37,800 --> 00:00:43,800
Z anglického originálu přeložila mish3lka.
Do češtiny přeložil Parzival. Enjoy :)

9
00:00:46,500 --> 00:00:49,400
Poslouchejte mě.
Řeknu to jen jednou.

10
00:00:49,500 --> 00:00:52,375
Jdeme na výlet. Bude to drsné.

11
00:00:52,458 --> 00:00:55,083
Bude to trvat velmi dlouho,

12
00:00:55,166 --> 00:00:57,041
takže bude těžké
zůstat ve střehu

13
00:00:57,125 --> 00:01:01,083
a ještě těžší bude zůstat
potichu, ale musíte to zvládnout.

14
00:01:01,166 --> 00:01:05,958
Musíte udělat vše, co vám
řeknu, jinak to nezvládneme.

15
00:01:06,040 --> 00:01:07,750
Rozumíte?

16
00:01:09,041 --> 00:01:13,625
Za žádných okolností
si nesmíte sundat pásku z očí.

17
00:01:13,708 --> 00:01:16,333
Pokud zjistím, že jste
ji sundali, ublížím vám.

18
00:01:16,410 --> 00:01:18,600
Rozumíte?

19
00:01:20,041 --> 00:01:22,166
Je zima. Máme deky.

20
00:01:22,250 --> 00:01:24,708
Chlapče, ty máš pejska.
Děvče, ty máš kočičku.

21
00:01:24,791 --> 00:01:28,625
Tohle je jen místo, více
odsud nepotřebujeme.

22
00:01:28,700 --> 00:01:31,475
Rozumíte?

23
........