1
00:00:14,369 --> 00:00:18,698
První světovou válku
rozpoutal teenager s pistolí.

2
00:00:19,655 --> 00:00:25,090
Srbský rolník, který se rozhodl
zavraždit arcivévodu Ferdinanda.

3
00:00:28,988 --> 00:00:31,030
Tato volba spustila
řetěz událostí,

4
00:00:31,031 --> 00:00:35,454
které vyústily ve dvě světové
války a dnešní studenou válku.

5
00:00:36,276 --> 00:00:39,802
Osobnost se ukáže
díky rozhodování.

6
00:00:40,478 --> 00:00:42,722
Chvilku přemýšlejte.

7
00:00:51,906 --> 00:00:53,146
Promiňte, jen jsem...

8
00:00:53,147 --> 00:00:55,307
Ježíši!

9
00:01:03,543 --> 00:01:07,747
Na koho zaměříte svůj vztek?

10
00:01:08,746 --> 00:01:12,262
Na zloděje? Na pedofila?

11
00:01:13,960 --> 00:01:16,266
Na světového vůdce?

12
00:01:17,275 --> 00:01:21,552
Toto rozhodnutí
vyzradí všechna tajemství

13
00:01:22,312 --> 00:01:25,786
a odhalí pravý motiv.

14
00:01:26,608 --> 00:01:30,778
Ptejte se sami sebe,
když se budete rozhodovat,

15
00:01:30,779 --> 00:01:35,222
připraveni udeřit
při vhodné příležitosti...

16
00:01:39,037 --> 00:01:41,364
Koho byste zabili?

17
00:01:42,092 --> 00:01:45,396
1. díl

18
00:01:45,397 --> 00:01:47,641
VČERA

19
00:01:48,536 --> 00:01:51,527
Štěstí je jen absence bolesti.

20
00:01:51,528 --> 00:01:53,991
Dneska je to to nejlepší,
v co můžu doufat.

21
00:01:54,615 --> 00:01:56,087
Táta by mi řekl,
abych se uvolnil.

22
00:01:56,690 --> 00:01:59,838
"Život není zkouška šatů.
Věř božímu plánu."

23
........