1
00:00:20,812 --> 00:00:25,651
NETFLIX UVÁDZA

2
00:04:24,639 --> 00:04:26,725
Borras. Borras, Borras.

3
00:04:31,396 --> 00:04:33,231
Potrebuješ kúpeľ, Borras.

4
00:05:12,521 --> 00:05:13,939
Borras, Borras.

5
00:06:12,163 --> 00:06:14,165
Manita, Manita.
Áno?

6
00:06:15,375 --> 00:06:18,503
Je skoro 13 hodín.
Idem.

7
00:06:40,567 --> 00:06:43,194
Manita, moje kľúče...
Tu sú.

8
00:06:55,790 --> 00:06:57,459
Odchádzam.
Dávajte si pozor.

9
00:07:03,173 --> 00:07:04,591
Borras, zostaň.

10
00:07:36,456 --> 00:07:39,584
Nepusti ho von.
Ahoj, Borras.

11
00:07:44,673 --> 00:07:47,258
Manita, manita!
Volá Fermín.

12
00:07:47,342 --> 00:07:49,094
Čo hovoríš?

13
00:07:53,807 --> 00:07:57,560
Choď preč.
Dobre, ale povieš mi.

14
00:07:58,561 --> 00:08:00,855
Čo hovoríš?
Choď hore.

15
00:08:02,399 --> 00:08:04,317
Nehovor tak so mnou.

16
00:08:07,070 --> 00:08:08,154
Bež.

17
00:08:23,169 --> 00:08:24,587
Čo hovoril?

18
00:08:25,046 --> 00:08:26,464
Len ma pozdravil.

19
00:08:26,548 --> 00:08:29,968
Určite! Máš rande!

20
00:08:30,343 --> 00:08:34,597
Nemám. Je len kamarát.

21
00:08:35,140 --> 00:08:38,351
Veď ty si nás zoznámila.

22
00:08:38,435 --> 00:08:42,522
Len si ťa doberám.

23
00:08:42,605 --> 00:08:44,232
Už prišli.

........