1
00:00:00,600 --> 00:00:03,600
Kategorie je Femme
Queen Virgin Runway.

2
00:00:03,660 --> 00:00:06,100
Jejich poprvé na bálu!

3
00:00:06,120 --> 00:00:09,660
Pohlédněte na nové dcery,
dámy a pánové.

4
00:00:09,840 --> 00:00:13,240
Tohle jsou slibná hezká děvčata,

5
00:00:13,347 --> 00:00:15,447
tady je máme.

6
00:00:15,780 --> 00:00:18,140
Chci, abyste se všichni seznámili

7
00:00:18,160 --> 00:00:20,560
s budoucností naší komunity.

8
00:00:20,700 --> 00:00:23,920
Dáváme celodenní
opravdovost ze Spanish Harlem .

9
00:00:23,990 --> 00:00:24,990
Je to tady,

10
00:00:25,020 --> 00:00:28,940
porota uděluje skóre: deset
deset, deset, devět, devět.

11
00:00:28,980 --> 00:00:30,880
To je dobré
Postav se stranou.

12
00:00:30,900 --> 00:00:33,330
A tady je, zlato,
botanická krása

13
00:00:33,360 --> 00:00:34,900
Procházej dál, krasavice.

14
00:00:34,940 --> 00:00:36,380
No teda vypadáš úžasně.

15
00:00:36,404 --> 00:00:38,370
Velké chodidla, zlato.

16
00:00:38,580 --> 00:00:41,100
Vypadá jako modelka,
ale chodí jak kačena.

17
00:00:41,200 --> 00:00:44,480
Tak jo, vidím osm,
osm, osm, osm, osm.

18
00:00:44,520 --> 00:00:45,920
Pamatujte, že tohle jsou panny.

19
00:00:45,940 --> 00:00:47,420
Není to jejich chyba, snaží se.

20
00:00:47,780 --> 00:00:51,500
Ano! Tak to má vypadat, brouku!

21
00:00:51,560 --> 00:00:56,140
Matka Afrika ti dala
kudrlinky na parádu.

22
00:00:56,240 --> 00:00:59,780
Poroto ohodnoťte ji: osm,
devět, devět, devět, osm.

23
00:00:59,840 --> 00:01:03,260
........