1
00:00:00,029 --> 00:00:01,683
V minulých dílech...

2
00:00:01,803 --> 00:00:03,985
S velkou armádou sem
přichází král Harald Krásnovlasý

3
00:00:04,105 --> 00:00:06,136
Měli byste se k němu připojit
a zničit království Wessex.

4
00:00:06,256 --> 00:00:08,330
Nevěřím, že je syn mého otce.

5
00:00:08,450 --> 00:00:11,232
Nevěřím, že bysme měli zradit
Alfreda kvůli jeho slovu.

6
00:00:11,352 --> 00:00:13,959
Navrhnete strategii, jak
porazit armádu Krásnovlasého.

7
00:00:14,079 --> 00:00:16,165
Když odmítnete, budete zabiti.

8
00:00:16,285 --> 00:00:20,053
Rozhodl jsem se, že povedu armádu
sám. Doufám, že ve mě věříš.

9
00:00:20,339 --> 00:00:22,405
Váš bratr nikdy neměl být král.

10
00:00:22,525 --> 00:00:24,688
Je to slabý a chabý vůdce.

11
00:00:24,808 --> 00:00:27,682
Nebojíš se, že tě tvůj Bůh opustí?

12
00:00:27,802 --> 00:00:31,050
Bojím se Pána.
Ale po tobě toužím víc.

13
00:00:31,170 --> 00:00:32,828
Šel bych kvůli tobě do pekla.

14
00:00:32,948 --> 00:00:35,497
Ty moc dobře víš,
že nejsi Bůh.

15
00:00:35,617 --> 00:00:39,304
Jsi Ivar Bezkostý, syn Ragnara.

16
00:00:39,424 --> 00:00:41,428
Já jsem bůh Ivar.

17
00:01:30,567 --> 00:01:34,072
překlad: kvakkv
www.NeXtWeek.cz

18
00:03:38,003 --> 00:03:41,218
- Co se mu stalo?
- Cože?

19
00:03:42,494 --> 00:03:44,444
Co se stalo věštci?

20
00:03:45,001 --> 00:03:46,707
Věštci?

21
00:03:46,945 --> 00:03:49,603
Řekli mi, že je pryč.

22
00:03:49,723 --> 00:03:52,485
Na zemi byla čerstvá krev.

23
00:03:53,147 --> 00:03:56,448
No, musel učinit oběť.
........