1
00:00:13,680 --> 00:00:16,642
<i>Agenti americké celní služby
pokračují v intenzivním pátrání</i>

2
00:00:16,642 --> 00:00:20,145
<i>agenta DEA, který byl
unesen v Guadalajaře v Mexiku</i>

3
00:00:20,145 --> 00:00:21,480
<i>před více než týdnem.</i>

4
00:00:21,480 --> 00:00:25,108
<i>Mexické úřady však dnes
kritizovaly jednu část pátrání</i>

5
00:00:25,108 --> 00:00:28,946
<i>a to pečlivou prohlídku aut,
které z Mexika jedou do USA.</i>

6
00:00:28,946 --> 00:00:31,698
<i>Od pátku musejí řidiči
na nejrušnějším přechodu</i>

7
00:00:31,698 --> 00:00:35,786
<i>v San Ysidru poblíž San Diega
čekat až devět hodin.</i>

8
00:00:35,869 --> 00:00:39,081
<i>Celníci zkontrolovali
téměř polovinu aut.</i>

9
00:00:39,164 --> 00:00:42,668
<i>Již třetí den
se u hranic tvoří dlouhé kolony,</i>

10
00:00:42,751 --> 00:00:46,046
<i>zatímco celníci prohledávají vozy
a zpovídají řidiče</i>

11
00:00:46,046 --> 00:00:48,423
<i>ve snaze zjistit
cokoli o uneseném agentovi.</i>

12
00:00:48,423 --> 00:00:51,927
<i>Skutečný bod zájmu
se však nachází jižně od hranic,</i>

13
00:00:51,927 --> 00:00:53,720
<i>v mexickém městě Guadalajara,</i>

14
00:00:53,720 --> 00:00:57,933
<i>které je považováno za hlavní
zdroj drog putujících do Ameriky.</i>

15
00:00:58,475 --> 00:01:01,520
<i>Řada amerických činitelů věří,
že obchodníci s drogami</i>

16
00:01:01,520 --> 00:01:04,439
<i>si platí
některé členy mexické vlády.</i>

17
00:01:07,609 --> 00:01:09,444
Musíme si promluvit.

18
00:01:11,530 --> 00:01:13,365
Zavři dveře, Andresi.

19
00:03:05,811 --> 00:03:08,188
Řekl ten člověk,
kolik jich je uvnitř?

20
00:03:08,188 --> 00:03:10,399
Deset mužů, možná víc.

21
00:03:11,024 --> 00:03:12,568
Dobře ozbrojených.

22
........