1
00:00:02,362 --> 00:00:04,900
Přečtěte řeč
a požádejte o otázky.

2
00:00:05,073 --> 00:00:07,991
Hanrady se jistě zeptá
na zatčení Wilkyho Gardense.

3
00:00:08,202 --> 00:00:10,823
- Vyhnout se, ale nepopřít.
- Přesně. Máte ty poznámky?

4
00:00:10,996 --> 00:00:12,194
Nepotřebuji je.

5
00:00:12,372 --> 00:00:17,284
Děkujeme, že jste přišli.
Přivítejte kapitána Davida Acevedu.

6
00:00:17,961 --> 00:00:19,337
Díky, Wando.

7
00:00:19,505 --> 00:00:22,708
Farmingtonská čtvrť v Los Angeles,
které velím...

8
00:00:22,883 --> 00:00:25,291
...poslední čtyři měsíce,
byla již tradičně...

9
00:00:25,511 --> 00:00:27,966
...nejnebezpečnější částí města.

10
00:00:28,180 --> 00:00:31,763
Někteří reportéři dokonce
o Farmingtonu mluvili jako o válečné zóně.

11
00:00:32,184 --> 00:00:34,591
Kurva, zdrhejte.

12
00:00:53,330 --> 00:00:56,533
Jsem hrdý, že mohu oznámit,
že vraždy, znásilnění, ozbrojená přepadení...

13
00:00:56,750 --> 00:00:58,743
...a další násilné činy
poklesly...

14
00:00:58,919 --> 00:01:00,793
...v posledních 6 měsících
v této oblasti.

15
00:01:05,884 --> 00:01:07,628
Pod mým velením
se ochránci zákona...

16
00:01:07,845 --> 00:01:10,170
...účastní školení a tvorby
programu sousedských hlídek.

17
00:01:22,484 --> 00:01:24,607
Účinek této činnosti
pociťují zdejší rodiny.

18
00:01:24,820 --> 00:01:26,943
Matky se cítí
bezpečněji při nakupování.

19
00:01:32,661 --> 00:01:34,321
Pozdě, kámo.

20
00:01:35,998 --> 00:01:39,746
S trvající podporou
úřadů a občanů...

21
00:01:39,918 --> 00:01:44,414
...můžeme z Farmingtonu
vytvořit bezpečnější domov pro všechny.

........