1
00:00:48,246 --> 00:00:49,747
Mami?

2
00:00:49,814 --> 00:00:52,150
Áno, opička?

3
00:00:52,218 --> 00:00:55,688
Povedala si u rodiny v Nebraske, že som teplý?

4
00:00:57,222 --> 00:00:59,692
Nie, mala som?

5
00:01:02,360 --> 00:01:04,829
Neviem.

6
00:01:04,897 --> 00:01:07,199
Len som si pomyslela, že zatiaľ čo sme tu...

7
00:01:07,266 --> 00:01:09,502
možno nepotrebujeme k tomu robiť veľké haló.

8
00:01:10,670 --> 00:01:13,239
Takže len...
chceš aby som klamal?

9
00:01:13,305 --> 00:01:15,840
Nie, no tak. Klamať nie.

10
00:01:15,908 --> 00:01:19,344
Don, Pomôžeš mi, prosím? Ja...
Ty to vieš povedať lepšie.

11
00:01:19,412 --> 00:01:21,514
Mno,

12
00:01:21,581 --> 00:01:23,649
Vieš, toto... toto nie je o tebe.

13
00:01:23,715 --> 00:01:25,416
Dobre? Je to fér.

14
00:01:25,483 --> 00:01:28,820
Je to... o mame
a je to o starej mame.

15
00:01:28,888 --> 00:01:32,791
A ide o to, mať sa u rodiny Nebraske dobre,

16
00:01:32,858 --> 00:01:34,661
a nesústrediť sa na teba, dobre?

17
00:01:34,662 --> 00:01:36,463
Jasne. Dobre.

18
00:01:37,796 --> 00:01:41,933
Takže, mali by sme
povedať celej rodine...

19
00:01:42,001 --> 00:01:44,237
že ty tiež nie si naozajstný žid.

20
00:01:55,191 --> 00:01:58,336
Vezmi ma k rieke

21
00:01:59,855 --> 00:02:02,855
preklad a úprava
petrik1

22
00:02:03,350 --> 00:02:08,350
petrik1
petrikn1@gmail.com

23
00:02:08,907 --> 00:02:13,907
petrik1
pre titulky.com

24
........