1
00:00:01,171 --> 00:00:05,171
- pro www.titulky.com přeložil -
- eXfaiLo -

2
00:00:06,572 --> 00:00:10,572
Do CZ vasabi

3
00:00:13,222 --> 00:00:15,599
TAPACHULA, MEXIKO
VOJENSKÁ ZÁKLADNA

4
00:00:29,863 --> 00:00:32,060
SAN MARCOS, GUATEMALA
HRANICE S MEXIKEM

5
00:00:59,059 --> 00:01:02,521
OKOLÍ TAPACHULA
CHIAPAS, MEXIKO

6
00:01:29,172 --> 00:01:31,133
<i>Blíží se k mostu Talisman.</i>

7
00:01:53,447 --> 00:01:55,574
<i>Jsou tady, pane.</i>

8
00:02:27,064 --> 00:02:29,107
Vítej v Mexiku.

9
00:04:12,669 --> 00:04:14,087
Naložte ho.

10
00:04:23,180 --> 00:04:26,683
Jsme vděční za vaši neocenitelnou
pomoc a pomoc vaší vlády.

11
00:04:26,767 --> 00:04:30,061
Kontaktujeme vás,
ohledně vyplacení odměny.

12
00:04:45,452 --> 00:04:48,330
LETIŠTĚ TAPACHULA
CHIAPAS, MEXIKO

13
00:05:26,409 --> 00:05:29,246
MEXICO CITY,
NOVINY "EL GLOBAL"

14
00:05:34,751 --> 00:05:36,836
Proč si vycouval?

15
00:05:37,671 --> 00:05:39,589
Nemysli už na to. Zapomeň.

16
00:05:39,673 --> 00:05:40,799
Mám právo to vědět.

17
00:05:43,426 --> 00:05:45,011
Rozkaz přišel shora.

18
00:05:45,095 --> 00:05:48,223
Někdo ukázal tvůj článek
někomu velmi mocnému.

19
00:05:49,724 --> 00:05:52,102
Proč si ho sdílela mimo kancelář?

20
00:05:53,061 --> 00:05:56,231
<i>Rád bych vás požádal
o osobní laskavost.</i>

21
00:06:03,238 --> 00:06:04,864
Teď už víš kdo to byl, Saavedro.

22
00:06:06,032 --> 00:06:09,536
Je to tvá chyba,
že tvůj článek nezveřejnili.

23
........