1
00:00:08,040 --> 00:00:10,560
Považuji to za nemorální.

2
00:00:11,300 --> 00:00:13,479
Naše země neustále

3
00:00:13,480 --> 00:00:16,619
dodává do Nigérie zbraně,
a přitom se k místním lidem

4
00:00:16,620 --> 00:00:20,220
už od 10. června nedostala žádná
potravinová pomoc.

5
00:00:21,020 --> 00:00:24,079
A kdo z této situace těží?

6
00:00:24,080 --> 00:00:25,599
Sovětské Rusko.

7
00:00:25,600 --> 00:00:28,999
Rusové v Nigérii posilují svoje pozice

8
00:00:29,000 --> 00:00:32,319
každým dnem a svět
by si to měl uvědomit.

9
00:00:32,320 --> 00:00:33,719
Svět by to měl vědět!

10
00:00:34,524 --> 00:00:37,599
Skutečná otázka je samozřejmě
to, jak se zbavit těla.

11
00:00:37,600 --> 00:00:39,519
V New Yorku házejí mrtvoly do řeky.

12
00:00:40,100 --> 00:00:42,839
Četl jsem, že je možné
je i zacementovat

13
00:00:42,840 --> 00:00:44,280
do podloží dálnice.

14
00:00:46,560 --> 00:00:48,720
Cínové doly. To je řešení.

15
00:00:49,220 --> 00:00:50,755
Davide, teď už můžeme.

16
00:00:50,756 --> 00:00:52,400
Pedro Besselli, David Holmes.

17
00:00:52,400 --> 00:00:55,959
David pracuje s financemi. Byl
zástupcem pokladníka strany .

18
00:00:55,960 --> 00:00:58,839
Obstaral koberce do sídla
strany za poloviční cenu.

19
00:00:58,840 --> 00:01:00,599
Magic Carpet Company, to jsem já!

20
00:01:00,600 --> 00:01:03,079
Známe se z Oxfordu a
jezdíme spolu na dovolené.

21
00:01:03,080 --> 00:01:04,536
Něco jsme už spolu zažili.

22
00:01:04,537 --> 00:01:05,559
Ta pláž v Řecku...

23
00:01:05,560 --> 00:01:08,559
- A ta číšnice.
- No, asi jste chtěli něco probrat.
........