1
00:00:59,125 --> 00:01:01,040
<i>Čas plyne. Roční období se střídají.</i>

2
00:01:01,500 --> 00:01:03,582
<i>Co je vlastně čas?</i>

3
00:01:04,375 --> 00:01:08,082
<i>Kdybychom dokázali ovládat čas,
cestovat do minulosti i budoucnosti,</i>

4
00:01:08,875 --> 00:01:12,290
<i>mohli bychom tak
změnit osud a přepsat historii?</i>

5
00:01:13,416 --> 00:01:16,457
<i>Lidstvo vždy zkoumalo
tuto hádanku času.</i>

6
00:01:17,375 --> 00:01:21,165
<i>Vědci odhalili,
že čas je vlastně rychlost.</i>

7
00:01:21,500 --> 00:01:23,624
<i>Kdybychom odhalili tajemství rychlosti,</i>

8
00:01:23,958 --> 00:01:25,415
<i>mohli bychom kontrolovat čas</i>

9
00:01:25,833 --> 00:01:28,249
<i>a tím i minulost a budoucnost.</i>

10
00:01:30,375 --> 00:01:32,582
<i>Lidé vymysleli technologii,
která prolomila zvukovou bariéru,</i>

11
00:01:33,708 --> 00:01:36,624
<i>ale rychlejší než zvuk je světlo.</i>

12
00:01:36,916 --> 00:01:40,915
<i>Nyní tedy čekáme na to, kdy se
nám podaří pokořit rychlost světla.</i>

13
00:01:41,708 --> 00:01:43,265
<i>Budou touto budoucí technologií</i>

14
00:01:43,458 --> 00:01:45,582
<i>rakety a kosmické lodě?</i>

15
00:01:45,916 --> 00:01:48,874
<i>Nebo to bude
program vyvinutý na internetu?</i>

16
00:01:49,583 --> 00:01:53,540
<i>Pozůstatky starověkých civilizací
nám ukazují,</i>

17
00:01:53,541 --> 00:01:55,749
<i>že někteří překonali prostor a čas</i>

18
00:01:55,750 --> 00:01:56,865
<i>a přišli na tento svět.</i>

19
00:01:58,541 --> 00:01:59,999
<i>Důkazem jsou tajemství</i>

20
00:02:00,000 --> 00:02:02,957
<i>starých věků, pyramidy,
sochy Moai na Velikonočním ostrově,</i>

21
00:02:02,958 --> 00:02:06,499
<i>nebo nevysvětlitelná
mayská civilizace.</i>

22
00:02:08,708 --> 00:02:11,999
<i>A co mudrci, kteří dokázali
předpovídat budoucnost?</i>

23
........