1
00:00:02,000 --> 00:00:07,000
<i><b>preklad mindhunter29</b></i>

2
00:01:58,300 --> 00:02:03,210
<i>EURÓPA PRED 20000 ROKMI</i>

3
00:02:36,165 --> 00:02:37,767
Neuspel si.

4
00:02:51,480 --> 00:02:53,232
Uspel si.

5
00:03:09,547 --> 00:03:11,048
Neuspel si.

6
00:03:16,704 --> 00:03:18,155
Neuspel si.

7
00:03:36,933 --> 00:03:38,425
Uspel si.

8
00:03:48,844 --> 00:03:51,687
Na ceste k úspechu to bude bolieť.

9
00:04:20,774 --> 00:04:22,716
Prestaňte!

10
00:04:46,575 --> 00:04:51,000
Otče, si príliš blízko.
Smrdíš ako staré mäso.

11
00:04:53,522 --> 00:04:55,994
Budeš loviť po mojom boku.

12
00:04:56,564 --> 00:04:59,708
Ak zomrieš, zomriem i ja.

13
00:05:15,763 --> 00:05:19,346
Navzájom sa udržíme nažive.

14
00:06:51,214 --> 00:06:54,096
Ešte nie je pripravený.

15
00:06:57,069 --> 00:07:00,372
Každý rok v tomto období

16
00:07:00,823 --> 00:07:03,776
lovíme Veľké zviera.

17
00:07:04,900 --> 00:07:08,000
Urobíme to alebo zahynieme.

18
00:07:08,701 --> 00:07:13,865
Nastal čas, aby odviedol svoju časť.

19
00:07:14,706 --> 00:07:18,309
Nastal čas, aby sa osvedčil.

20
00:07:21,353 --> 00:07:24,145
Nie je ako ty.

21
00:07:24,165 --> 00:07:27,639
Nie je ako ostatní.

22
00:07:27,644 --> 00:07:31,052
Je to len chlapec. Citlivý chlapec.

23
00:07:31,273 --> 00:07:34,200
<i>Riadi sa svojím srdcom,</i>

24
00:07:34,207 --> 00:07:37,000
<i>nie svojím oštepom.</i>

25
00:08:28,547 --> 00:08:31,719
Vezmi si to, takto ti nič neublíži.
........