1
00:00:00,294 --> 00:00:02,368
V minulých dílech jste viděli...

2
00:00:02,369 --> 00:00:06,476
-Proč tě objímala Veronica?
-Doučuju ji trigonometrii.

3
00:00:06,477 --> 00:00:09,920
-Mezi námi, je trochu pomalá.
-Já slyšel něco jinýho.

4
00:00:11,774 --> 00:00:12,941
U nás doma nikdo není.

5
00:00:12,942 --> 00:00:14,943
-Nechceš se stavit?
-Ano.

6
00:00:14,944 --> 00:00:16,006
Co to je?

7
00:00:16,007 --> 00:00:19,020
Strašidelnej dům,
co máma dělá pro církev.

8
00:00:19,021 --> 00:00:23,368
Lundyho pojetí smilstva mělo
hluboký dopad na bratrův doprovod.

9
00:00:23,369 --> 00:00:27,719
-Prosila, aby ji Ježíš spasil.
-Já už nechci takhle dál žít.

10
00:00:28,374 --> 00:00:31,932
-A tak se taky stalo.
-Pane Ježíši, vysvoboď mě.

11
00:00:36,695 --> 00:00:38,821
Ve filmu Dobytí planety opic

12
00:00:38,822 --> 00:00:42,053
jsme se dozvěděli,
jak lidé zcivilizovali opice.

13
00:00:42,054 --> 00:00:45,466
To by mělo začít chozením
na záchod, ale nejsem scenárista.

14
00:00:46,100 --> 00:00:47,267
Pomůžeš mi s matikou?

15
00:00:47,268 --> 00:00:50,385
-Ne.
-Prosím. Je fakt těžká.

16
00:00:50,386 --> 00:00:53,617
-Problém bude jinde.
-Sheldone!

17
00:00:53,618 --> 00:00:55,640
Dobře, tak co máš za úkol?

18
00:00:55,641 --> 00:00:59,845
Je tam číslo, pak čára
a pod ní další číslo...

19
00:00:59,853 --> 00:01:03,098
-Zlomky?
-Ano, zlomky!

20
00:01:05,421 --> 00:01:07,516
V tu chvíli mě napadlo,

21
00:01:07,517 --> 00:01:10,853
že naučím-li matematiku někoho
tak nechápavého, jako je má sestra,

22
00:01:10,854 --> 00:01:15,024
........