1
00:00:00,000 --> 00:00:01,116
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:01,366 --> 00:00:03,526
- Můžeš se vrátit domů.
- Zpátky do firmy?

3
00:00:03,526 --> 00:00:05,956
Ano a můžeš s sebou vzít
deset nejlepších koncipientů

4
00:00:05,956 --> 00:00:08,940
- od Roberta Zanea.
- A co z toho budu mít já?

5
00:00:08,940 --> 00:00:11,706
Zařídím, abys byla nejmladší starší
partner, jakého kdy firma měla.

6
00:00:11,706 --> 00:00:14,311
Dnes ráno dojde
k fúzi s Robertem Zanem.

7
00:00:14,312 --> 00:00:16,960
Když jsem přišel, řekl jsi,
že moje jméno bude první na řadě.

8
00:00:16,960 --> 00:00:19,262
Máš mé slovo.
Příště to bude tvé jméno.

9
00:00:19,262 --> 00:00:21,095
Alexi, co tu děláš?

10
00:00:21,097 --> 00:00:22,730
Procházím složky
Samanthy Wheelerové.

11
00:00:22,732 --> 00:00:24,765
Blíží se spor
a já chci být připravený.

12
00:00:24,767 --> 00:00:28,938
Katrino, nevadí ti, že propustíš lidi,
se kterými jsi roky pracovala?

13
00:00:28,938 --> 00:00:30,204
Řeknu ti to, co Louisovi.

14
00:00:30,206 --> 00:00:33,810
Jestli mám dospět do své role,
musím se tohle naučit.

15
00:00:33,810 --> 00:00:36,043
Dal jsem ti pokyn a ty jsi
mě nestydatě ignorovala.

16
00:00:36,045 --> 00:00:38,045
Udělala jsem to,
oč jsi původně žádal.

17
00:00:38,047 --> 00:00:40,092
Objektivně jsem
zhodnotila koncipienty.

18
00:00:40,093 --> 00:00:42,226
To mě nezajímá.
Brian tady zůstane.

19
00:00:42,228 --> 00:00:44,929
Gavin Andrews
je daleko víc, než se zdá.

20
00:00:44,931 --> 00:00:47,799
Někdo jako vy by si
měl dát větší pozor na to,

21
00:00:47,801 --> 00:00:49,867
s kým vleze do postele.
........