[Script Info]
Title: Default Aegisub file
ScriptType: v4.00+
WrapStyle: 0
PlayResX: 704
PlayResY: 400
ScaledBorderAndShadow: yes
;Video Aspect Ratio: 0
;Video Zoom: 8
Video Position: 6237
Last Style Storage: Default
Collisions: Normal

[V4+ Styles]
Format: Name, Fontname, Fontsize, PrimaryColour, SecondaryColour, OutlineColour, BackColour, Bold, Italic, Underline, StrikeOut, ScaleX, ScaleY, Spacing, Angle, BorderStyle, Outline, Shadow, Alignment, MarginL, MarginR, MarginV, Encoding
Style: Default,Arial,26,&H00FFFFFF,&H00FFFFFF,&H00111111,&H00000000,1,0,0,0,100,100,0,0,1,2,0,2,50,50,12,0
Style: Initial,Impact,30,&H00CCCCCC,&H00F8E7E3,&H00000000,&H00000000,0,0,0,0,100,100,3,0,1,2,0,8,10,10,25,0
Style: cesky,Brush Script,40,&H0029BFFC,&H00F8E7E3,&H00666666,&H00000000,0,0,0,0,100,100,3,0,1,1,0,8,10,10,25,0
Style: hacek,Xtreem Medium Demo,120,&H0029BFFC,&H00F8E7E3,&H00666666,&H00000000,0,0,0,0,100,100,3,0,1,1,0,8,10,10,25,0
Style: Karaoke Translation,Lighthouse personal use,32,&H00FFFFFF,&H00F8E7E3,&H00000000,&H00000000,0,0,0,0,100,100,1,0,1,2,0,2,10,10,3,0

[Events]
Format: Layer, Start, End, Style, Actor, MarginL, MarginR, MarginV, Effect, Text
Dialogue: 0,0:00:00.00,0:00:01.30,Default,Default,0000,0000,0000,,{\a5\pos(100,320)}Tento příběh je smyšlený.\NVšechna jména osob, míst a organizací\Njsou smyšlená.
Dialogue: 0,0:00:01.32,0:00:02.62,Default,Default,0000,0000,0000,,{\a5\pos(100,320)}Dodržujte pravidla silničního provozu\Na jezděte bezpečně.
Dialogue: 0,0:00:15.98,0:00:20.08,Initial,Default,0000,0000,0000,,{\a5\i1\c&000000&\3c&FFFFFF&\pos(238,108)\blur(3)\fad(100,200)}I
Dialogue: 0,0:00:16.13,0:00:20.08,Initial,Default,0000,0000,0000,,{\a5\i1\c&000000&\3c&FFFFFF&\pos(248,108)\blur(3)\fad(100,200)}N
Dialogue: 0,0:00:16.28,0:00:20.08,Initial,Default,0000,0000,0000,,{\a5\i1\c&000000&\3c&FFFFFF&\pos(264,108)\blur(3)\fad(100,200)}I
Dialogue: 0,0:00:16.43,0:00:20.08,Initial,Default,0000,0000,0000,,{\a5\i1\c&000000&\3c&FFFFFF&\pos(274,108)\blur(3)\fad(100,200)}T
Dialogue: 0,0:00:16.58,0:00:20.08,Initial,Default,0000,0000,0000,,{\a5\i1\c&000000&\3c&FFFFFF&\pos(289,108)\blur(3)\fad(100,200)}I
Dialogue: 0,0:00:16.73,0:00:20.08,Initial,Default,0000,0000,0000,,{\a5\i1\c&000000&\3c&FFFFFF&\pos(299,108)\blur(3)\fad(100,200)}A
Dialogue: 0,0:00:16.88,0:00:20.08,Initial,Default,0000,0000,0000,,{\a5\i1\c&000000&\3c&FFFFFF&\pos(314,108)\blur(3)\fad(100,200)}L
Dialogue: 0,0:00:17.37,0:00:20.57,cesky,Default,0000,0000,0000,,{\a6\i1\pos(400,250)\blur(1)\fad(500,500)}cesky
Dialogue: 0,0:00:17.37,0:00:20.57,hacek,Default,0000,0000,0000,,{\a6\i1\pos(365,220)\blur(1)\fad(500,500)}ˇ
Dialogue: 0,0:00:04.90,0:00:06.85,Karaoke Translation,Default,0000,0000,0000,,{\a6\pos(353,10)}{\c&HFFFF80&}Jo, jo, jo, jo, jo!
Dialogue: 0,0:00:07.85,0:00:09.60,Karaoke Translation,Default,0000,0000,0000,,{\a6\pos(353,10)}{\c&HFFFF80&}A teď všichni poslouchejte!
Dialogue: 0,0:00:09.60,0:00:13.85,Karaoke Translation,Default,0000,0000,0000,,{\a6\pos(353,10)}{\c&HFFFF80&}To, na co všichni čekáte je...
Dialogue: 0,0:00:12.17,0:00:13.85,Karaoke Translation,Default,0000,0000,0000,,{\a6\pos(353,42)}{\c&HFFFF80&}...Hlučná banda!
Dialogue: 0,0:00:15.15,0:00:16.15,Karaoke Translation,Default,0000,0000,0000,,{\a6\pos(353,10)}{\c&HFFFF80&}Jsme zpět!
Dialogue: 0,0:00:22.35,0:00:28.60,Karaoke Translation,Default,0000,0000,0000,,{\a6\pos(353,10)}{\c&H10d060&}Chci se osvobodit a zbavit se pojistky ve svém srdci.
Dialogue: 0,0:00:28.60,0:00:33.89,Karaoke Translation,Default,0000,0000,0000,,{\a6\pos(353,10)}{\c&H10d060&}Dej stranou své emoce a polib mě.
Dialogue: 0,0:00:34.70,0:00:37.75,Karaoke Translation,Default,0000,0000,0000,,{\a6\pos(353,10)}{\c&HFFFF80&}Vždy pod tlakem, tak jako v přecpaném vlaku...
Dialogue: 0,0:00:37.75,0:00:40.95,Karaoke Translation,Default,0000,0000,0000,,{\a6\pos(353,10)}{\c&HFFFF80&}...říkám ti, dívej se na mě z toho netečného davu...
Dialogue: 0,0:00:40.95,0:00:44.05,Karaoke Translation,Default,0000,0000,0000,,{\a6\pos(353,10)}{\c&HFFFF80&}...protože jednou proletím kolem jako blesk...
Dialogue: 0,0:00:44.05,0:00:46.60,Karaoke Translation,Default,0000,0000,0000,,{\a6\pos(353,10)}{\c&HFFFF80&}...a projedu pod cílovou vlajkou.
Dialogue: 0,0:00:46.60,0:00:52.60,Karaoke Translation,Default,0000,0000,0000,,{\a6\pos(353,10)}{\c&H10d060&}Vidíš ten sen, kterého chceš dosáhnout?
Dialogue: 0,0:00:52.60,0:00:59.75,Karaoke Translation,Default,0000,0000,0000,,{\a6\pos(353,10)}{\c&H10d060&}Chci cítit tvou duši ve svých rukách.
Dialogue: 0,0:00:56.60,0:00:59.75,Karaoke Translation,Default,0000,0000,0000,,{\a6\pos(353,42)}{\c&HFFFF80&}Ten moment, kdy ke mě přijdeš vycítím.
Dialogue: 0,0:00:59.75,0:01:02.60,Karaoke Translation,Default,0000,0000,0000,,{\a6\pos(353,10)}{\c&HFFFF80&}Jen pokračujme. Jsme Hlučná banda!
Dialogue: 0,0:01:02.60,0:01:05.20,Karaoke Translation,Default,0000,0000,0000,,{\a6\pos(353,10)}{\c&H10d060&}Pojďte se mnou, pojďte a plačte se mnou.
Dialogue: 0,0:01:05.20,0:01:09.40,Karaoke Translation,Default,0000,0000,0000,,{\a6\pos(353,10)}{\c&H10d060&}Musíte být, musíte být, teď volní musíte být!
Dialogue: 0,0:01:08.60,0:01:09.40,Karaoke Translation,Default,0000,0000,0000,,{\a6\pos(353,42)}{\c&HFFFF80&}Jo!
Dialogue: 0,0:01:09.40,0:01:11.50,Karaoke Translation,Default,0000,0000,0000,,{\a6\pos(353,10)}{\c&H10d060&}Hlučná banda, vy jste má Hlučná banda.
Dialogue: 0,0:01:11.50,0:01:15.25,Karaoke Translation,Default,0000,0000,0000,,{\a6\pos(353,10)}{\c&H10d060&}Můžete pocítit, můžete pocítit, můžete pocítit mou lásku.
Dialogue: 0,0:01:14.25,0:01:15.25,Karaoke Translation,Default,0000,0000,0000,,{\a6\pos(353,42)}{\c&HFFFF80&}Pokračuj!
Dialogue: 0,0:01:15.25,0:01:17.70,Karaoke Translation,Default,0000,0000,0000,,{\a6\pos(353,10)}{\c&H10d060&}Pojďte se mnou, pojďte a plačte se mnou.
Dialogue: 0,0:01:17.70,0:01:21.60,Karaoke Translation,Default,0000,0000,0000,,{\a6\pos(353,10)}{\c&H10d060&}Musíte být, musíte být, teď volní musíte být!
Dialogue: 0,0:01:21.10,0:01:21.60,Karaoke Translation,Default,0000,0000,0000,,{\a6\pos(353,42)}{\c&HFFFF80&}Jo!
Dialogue: 0,0:01:21.60,0:01:24.10,Karaoke Translation,Default,0000,0000,0000,,{\a6\pos(353,10)}{\c&H10d060&}Hlučná banda, vy jste má Hlučná banda.
Dialogue: 0,0:01:24.10,0:01:25.70,Karaoke Translation,Default,0000,0000,0000,,{\a6\pos(353,10)}{\c&H10d060&}Můžete to porušit, můžete to porušit...
Dialogue: 0,0:01:25.70,0:01:28.15,Karaoke Translation,Default,0000,0000,0000,,{\a6\pos(353,10)}{\c&H10d060&}...můžete to porušit protože jste Hlučná banda.
Dialogue: 0,0:01:28.15,0:01:32.37,Karaoke Translation,Default,0000,0000,0000,,{\a6\pos(353,10)}{\c&HFFFF80&}Tady přichází Hlučná banda, jsme zpět!
Dialogue: 0,0:01:59.27,0:02:00.14,Default,Default,0000,0000,0000,,Tááák.\N{Get set.}
Dialogue: 0,0:02:12.06,0:02:16.20,Default,Default,0000,0000,0000,,Co se děje? Slyšel jsem,\Nže Joshima a Hoshino jsou na cestě.
Dialogue: 0,0:02:16.20,0:02:17.65,Default,Default,0000,0000,0000,,To je nezvyklé.
Dialogue: 0,0:02:18.30,0:02:22.81,Default,Default,0000,0000,0000,,Taky si říkám, proč sem jedou\Nnejvětší hvězdy Purple Shadow.
Dialogue: 0,0:02:22.81,0:02:24.43,Default,Default,0000,0000,0000,,Ty to nevíš?
Dialogue: 0,0:02:24.43,0:02:26.30,Default,Default,0000,0000,0000,,Jede sem Project D.
Dialogue: 0,0:02:26.30,0:02:28.14,Default,Default,0000,0000,0000,,Project D?
Dialogue: 0,0:02:28.14,0:02:31.47,Default,Default,0000,0000,0000,,Joshima a Hoshino chtějí závodit?
Dialogue: 0,0:02:31.47,0:02:33.60,Default,Default,0000,0000,0000,,To je zvláštní.
Dialogue: 0,0:02:33.60,0:02:36.84,Default,Default,0000,0000,0000,,Pochybuju. Čekal bych někoho\Nz mladších členů Purple Shadow.
Dialogue: 0,0:02:37.70,0:02:42.04,Default,Default,0000,0000,0000,,Nemyslím si, že by se toho měli účastnit...
Dialogue: 0,0:02:42.04,0:02:43.13,Default,Default,0000,0000,0000,,...protože to jsou bohové.
Dialogue: 0,0:02:51.53,0:02:52.40,Default,Default,0000,0000,0000,,Už jsou tu.
Dialogue: 0,0:02:53.05,0:02:56.27,Default,Default,0000,0000,0000,,God Hand Toshiya Joshima \Na God Foot Kouzou Hoshino.
Dialogue: 0,0:03:10.21,0:03:12.81,Default,Default,0000,0000,0000,,Nějak ti narostl pupek.
Dialogue: 0,0:03:12.81,0:03:17.09,Default,Default,0000,0000,0000,,Měl by sis hlídat cholesterol,\Njinak tu už moc dlouho nebudeš.
Dialogue: 0,0:03:17.09,0:03:19.15,Default,Default,0000,0000,0000,,Starej se o sebe.
Dialogue: 0,0:03:19.15,0:03:21.95,Default,Default,0000,0000,0000,,Malý a tlustý je moje motto.
Dialogue: 0,0:03:21.95,0:03:25.39,Default,Default,0000,0000,0000,,Krom toho je mým zvykem neposlouchat doktory.
Dialogue: 0,0:03:26.80,0:03:28.30,Default,Default,0000,0000,0000,,Vyhráls.
Dialogue: 0,0:03:29.04,0:03:30.66,Default,Default,0000,0000,0000,,Project D, jo?
Dialogue: 0,0:03:30.66,0:03:33.65,Default,Default,0000,0000,0000,,Už dlouho jsem se takhle netěšil.
Dialogue: 0,0:03:33.65,0:03:38.60,Default,Default,0000,0000,0000,,Ikdyž je nám tolik, tak bude to sranda.
Dialogue: 0,0:03:40.15,0:03:46.10,Default,Default,0000,0000,0000,,{\a5\i1\fscx150\fscy165\pos(210,200)\fad(1000,1000)\bord(5)\blur(5)}Díl 19.\NGod Foot a God Arm\N{God Foot and God Arm}
Dialogue: 0,0:03:49.00,0:03:54.20,Default,Default,0000,0000,0000,,Opravdu to myslíte vážně se účastí v tomhle závodě?
Dialogue: 0,0:03:54.20,0:03:57.02,Default,Default,0000,0000,0000,,No jasně. Něco se ti nezdá?
Dialogue: 0,0:03:57.02,0:04:00.70,Default,Default,0000,0000,0000,,Ne, nic.
Dialogue: 0,0:04:00.70,0:04:03.30,Default,Default,0000,0000,0000,,Jen si myslím, že je zbytečné,\Nabyste závodili vy...
Dialogue: 0,0:04:03.30,0:04:05.11,Default,Default,0000,0000,0000,,...když našim soupeřem jsou děti.
Dialogue: 0,0:04:05.11,0:04:07.50,Default,Default,0000,0000,0000,,Kdepak, na věku nezáleží.
Dialogue: 0,0:04:07.50,0:04:10.40,Default,Default,0000,0000,0000,,Jedou sem až z Gunmy...
Dialogue: 0,0:04:10.40,0:04:14.60,Default,Default,0000,0000,0000,,...tak bychom je měli uvítat s respektem.
Dialogue: 0,0:04:14.60,0:04:18.52,Default,Default,0000,0000,0000,,Ale my jsme je přece nežádali, aby přijeli.
Dialogue: 0,0:04:18.52,0:04:24.83,Default,Default,0000,0000,0000,,Ale no tak. Tohle neříkej a nech to na nás.
Dialogue: 0,0:04:24.83,0:04:30.04,Default,Default,0000,0000,0000,,Nejsme tak arogantní, ikdyž jsme ti nejlepší.
Dialogue: 0,0:04:31.01,0:04:36.24,Default,Default,0000,0000,0000,,Když jsme Purple Shadow zakládali,\Ntak jsme vás kluky naučili hodně...
Dialogue: 0,0:04:36.24,0:04:40.59,Default,Default,0000,0000,0000,,...a myslím, že bychom s vámi mladými\Nuž ani neudrželi krok.
Dialogue: 0,0:04:40.59,0:04:42.60,Default,Default,0000,0000,0000,,To nemůžete myslet vážně, pane Hoshino!
........