1
00:00:18,993 --> 00:00:22,236
Emily, vzpomenete si na cokoliv?
Tváře, obrazy. Třeba i jména.

2
00:00:22,277 --> 00:00:25,322
Josef Aldrich je mrtvý.
Byl Shadow.

3
00:00:25,343 --> 00:00:26,490
Není Shadow žena?

4
00:00:26,511 --> 00:00:29,462
Jsem Peter Quayle,
manžel Clare Fancherové,

5
00:00:29,482 --> 00:00:31,547
operativce s aliasem Shadow.

6
00:00:31,630 --> 00:00:33,737
Lambert říkal,
že budeš snadno poznat.

7
00:00:33,757 --> 00:00:36,792
Ale čekal bych,
že starého přítele poznáš.

8
00:00:36,959 --> 00:00:39,023
-Ian, že ano?
-Dobrá paměť.

9
00:00:39,044 --> 00:00:41,932
Obvykle mám ohledně jmen amnézii.

10
00:00:41,953 --> 00:00:44,153
Budu to brát jako kompliment, Nomi.

11
00:00:47,365 --> 00:00:48,408
Kdo jste?

12
00:00:48,428 --> 00:00:51,369
Mluvím jménem vedení.
Poznáváte tu ženu?

13
00:00:51,390 --> 00:00:52,589
Já ji mám najít?

14
00:00:58,647 --> 00:01:00,795
Je v Echu někdo další?
Někdo, koho chceš najít?

15
00:01:00,816 --> 00:01:01,963
Jak se jmenuješ?

16
00:01:01,984 --> 00:01:04,914
Máme společný problém
jménem Claude Lambert.

17
00:01:04,934 --> 00:01:08,125
Co začít vymýšlet,
jak ho kurva vyřešíme?

18
00:01:08,146 --> 00:01:11,149
Lambert je mrtvý.
Už jsi v bezpečí.

19
00:01:11,243 --> 00:01:13,443
Chci vám někoho představit.

20
00:01:13,464 --> 00:01:16,404
Došlo k posunu díky novému zdroji.

21
00:01:16,425 --> 00:01:18,458
Tváříte se, jako byste viděl ducha.

22
00:01:21,607 --> 00:01:24,882
-Nechápu, proč se pořád ptáš.
-Proč? Proč ne?

........