1
00:00:03,700 --> 00:00:06,550
Tento film je natočen
podle skutečných událostí

2
00:00:06,570 --> 00:00:10,590
a rozhovorů s klíčovými lidmi,
kteří u toho byli.

3
00:00:10,610 --> 00:00:14,520
Některé dialogy,
postavy a scény

4
00:00:14,560 --> 00:00:18,720
byly z dramatických důvodů
změněny.

5
00:00:26,530 --> 00:00:28,730
Británie vydává zvuk.

6
00:00:29,500 --> 00:00:30,690
Opravdový zvuk.
Víte to?

7
00:00:30,710 --> 00:00:32,660
Mám skoro pocit,
že bych se měla omluvit.

8
00:00:32,680 --> 00:00:37,650
Tady se píše, že jste v podstatě
řídil kampaň "Odejít", a přesto...

9
00:00:39,740 --> 00:00:43,510
A přesto pochybuji,
že vás většina lidí zná.

10
00:00:43,550 --> 00:00:47,670
Brblá.
Už nějakou dobu brblá.

11
00:00:49,630 --> 00:00:53,510
Je to asi mrzuté.
Všechny zásluhy sebral Boris.

12
00:00:53,560 --> 00:00:58,740
Nestojím o pozornost.
Bručíme. A slyší to jen málokdo.

13
00:00:58,760 --> 00:01:00,700
Nepřestává to.

14
00:01:00,730 --> 00:01:02,610
Pane Cummingsi...

15
00:01:02,630 --> 00:01:06,650
Toto vyšetřování zavedl
Úřad komisaře pro informace

16
00:01:06,670 --> 00:01:09,690
po odhaleních,
týkajících se referenda o EU,

17
00:01:09,710 --> 00:01:11,780
před čtyřmi lety,
v roce 2016.

18
00:01:12,620 --> 00:01:16,600
Hlavním cílem je vyšetřit
využívání našich osobních údajů

19
00:01:16,620 --> 00:01:21,580
v politických kampaních
a způsob, jakým se rychle mění...

20
00:01:21,610 --> 00:01:24,700
Náš národ by se měl ptát
na milion důležitých věcí.

21
00:01:24,720 --> 00:01:27,640
Na živočišné druhy,
........