1
00:00:20,220 --> 00:00:24,180
Je to takové... smutné a osamělé.

2
00:00:24,210 --> 00:00:26,320
Záliba organických forem života

3
00:00:26,360 --> 00:00:30,100
v polidšťování neživých objektů
je iracionální.

4
00:00:30,190 --> 00:00:33,840
Jsem přesvědčen,
že planeta si není vědoma svého stavu.

5
00:00:33,900 --> 00:00:36,360
Kolik planet
původně obsahovala tahle soustava?

6
00:00:36,380 --> 00:00:37,470
Celkem 11.

7
00:00:37,500 --> 00:00:40,730
Kámo, deset planet
slupnutých hladovou hvězdou.

8
00:00:40,900 --> 00:00:43,050
Asi bych neměl být
na Zemi, až se to stane.

9
00:00:43,090 --> 00:00:45,440
Pozemské Slunce
se nestane rudým superobrem

10
00:00:45,500 --> 00:00:47,830
ještě dalších
pět miliard let, komandére.

11
00:00:47,850 --> 00:00:49,900
V té době budete dlouho
mrtev a zapomenut.

12
00:00:49,940 --> 00:00:52,870
Určitě mě ještě tou dobou
budou nějaké holky pomlouvat.

13
00:00:52,940 --> 00:00:55,220
Přijde mi tak trochu bezcitné,
že jsme tu,

14
00:00:55,260 --> 00:00:57,290
abychom jen sledovaly,
jak se ta planeta mění na prach.

15
00:00:57,410 --> 00:01:01,070
Pohlcování planet je jedna
z nejvzácnějších událostí ve vesmíru.

16
00:01:01,320 --> 00:01:04,080
Máme velké štěstí,
že ho můžeme pozorovat takto z blízka.

17
00:01:04,170 --> 00:01:06,760
No, máme tři dny,
než nás náš přítel opustí,

18
00:01:06,790 --> 00:01:08,920
takže máte všichni dost času
se rozloučit.

19
00:01:10,190 --> 00:01:12,160
Kapitáne, atmosféra planety

20
00:01:12,190 --> 00:01:13,590
se začíná vypařovat.

21
00:01:13,630 --> 00:01:15,160
Zvětšit.

22
........