1
00:00:46,216 --> 00:00:49,810
překlad: kvakkv
www.NeXtWeek.cz

2
00:00:53,322 --> 00:00:58,016
...quem hodierna die
rebus humanis eximi,

3
00:00:58,050 --> 00:01:01,916
et ad te accersire iussisti,

4
00:01:01,951 --> 00:01:05,575
blande et misericorditer suscipias,

5
00:01:05,610 --> 00:01:09,476
non ei dominentur umbrae mortis,

6
00:01:09,510 --> 00:01:13,997
nec tegat eum chaos et caligo

7
00:01:14,032 --> 00:01:18,347
tenebrarum sed exutus
omnium criminum labe...

8
00:01:20,521 --> 00:01:24,318
In sinu abrahae patriarchae collocatus,

9
00:01:24,353 --> 00:01:27,884
locum lucis et refrigerii...

10
00:01:31,460 --> 00:01:33,050
Podívejte!

11
00:01:33,051 --> 00:01:36,677
- Přišel za námi.
- Jdi, jdi.

12
00:01:39,787 --> 00:01:42,790
Koho to pohřbíváte
v tak velkém stylu?

13
00:01:46,208 --> 00:01:47,954
Tvého bratra.

14
00:02:06,912 --> 00:02:10,244
- Jak zemřel?
- Nikdo neví.

15
00:02:10,364 --> 00:02:13,385
Bylo to tak náhlé, Alfrede. On...

16
00:02:13,505 --> 00:02:17,078
V jednu chvíli mu bylo
dobře a pak zkolaboval a...

17
00:02:17,198 --> 00:02:19,286
Bylo to hrozné.

18
00:02:24,861 --> 00:02:29,034
- Nemůžu tomu uvěřit.
- Díky Bohu, že ses uzdravil.

19
00:02:29,866 --> 00:02:33,384
Báli jsme se, že vás ztratíme oba.

20
00:02:54,967 --> 00:02:57,551
Sláva tobě a sbohem, bratře.

21
00:02:59,758 --> 00:03:02,001
Sláva tobě a sbohem.

22
00:03:36,613 --> 00:03:38,159
Otče!

23
00:03:38,279 --> 00:03:40,683
Otče! Otče!

........