1
00:00:00,495 --> 00:00:03,768
- V minulých dílech...
- Jsi svobodná žena.

2
00:00:03,888 --> 00:00:06,190
Tyto země vám uděluji
na dobu neurčitou,

3
00:00:06,310 --> 00:00:08,575
abyste se tam usadili a hospodařili,
jak uznáte za vhodné.

4
00:00:08,695 --> 00:00:11,266
Podívej, Bjorne.
Podívej na ten poklad!

5
00:00:11,386 --> 00:00:14,074
Nepatřím sem.
Chci vzít Ivarovi Kattegat.

6
00:00:14,194 --> 00:00:15,985
- Nemáš žádnou armádu.
- Ale král Harald má.

7
00:00:16,105 --> 00:00:19,783
Bjorne Siláku,
jak rád tě vidím.

8
00:00:19,903 --> 00:00:22,852
Víš, často se divím,
jestli nejsi trochu blázen.

9
00:00:22,972 --> 00:00:26,344
- Jsem blázen? - Stejně jako
Margrethe. Víš, co se jí stalo.

10
00:00:26,464 --> 00:00:28,467
Prosím tě, zachraň mou rodinu.

11
00:00:28,587 --> 00:00:31,019
Zabili tvého syna
a zabili tvou dceru.

12
00:00:31,139 --> 00:00:33,915
Chci nechat rozhodnutí na tobě.

13
00:00:34,395 --> 00:00:38,556
Nevěřím, že jsi někdy přijal
svého bratra jako krále.

14
00:00:38,676 --> 00:00:42,289
- Vždycky bys byl pro něj nebezpečný.
- Tys mě otrávila?

15
00:00:42,409 --> 00:00:44,895
Co jsi to za matku?

16
00:01:31,216 --> 00:01:34,810
překlad: kvakkv
www.NeXtWeek.cz

17
00:01:37,922 --> 00:01:42,616
...quem hodierna die
rebus humanis eximi,

18
00:01:42,650 --> 00:01:46,516
et ad te accersire iussisti,

19
00:01:46,551 --> 00:01:50,175
blande et misericorditer suscipias,

20
00:01:50,210 --> 00:01:54,076
non ei dominentur umbrae mortis,

21
00:01:54,110 --> 00:01:58,597
nec tegat eum chaos et caligo

22
00:01:58,632 --> 00:02:02,947
........