1
00:00:03,476 --> 00:00:04,873
Sbohem, Matte.

3
00:00:04,875 --> 00:00:07,006
Někdo pak vyzvedne naše věci.

4
00:00:07,008 --> 00:00:09,440
To tě bude mrzet! Budeš litovat!

5
00:00:09,442 --> 00:00:11,741
Teď vidím, kým doopravdy seš.

6
00:00:11,743 --> 00:00:13,841
Vrátil jsi mi mého Douglase zpět.

7
00:00:13,843 --> 00:00:16,440
Zavři... tu tvoji... zlomyslnou... hubu!

8
00:00:16,442 --> 00:00:19,207
Je pryč, Stane.
Ona i děti.

9
00:00:19,209 --> 00:00:20,440
Spousta chlapů, co znám, panejo,

10
00:00:20,442 --> 00:00:22,240
rádi by viděli tohle místo v plamenech.

11
00:00:22,242 --> 00:00:24,440
V mé pozici pro mě není vhodné,

12
00:00:24,442 --> 00:00:26,374
abych se tu s vámi o čemkoliv vybavoval.

13
00:00:26,376 --> 00:00:27,507
Takže vy mluvíte jen s muži,

14
00:00:27,509 --> 00:00:29,273
co nosili nóbl školní kravatu v kapse?

15
00:00:29,275 --> 00:00:31,374
Neil Burton, Jack Duncan.

16
00:00:31,376 --> 00:00:32,707
Pane Burtone, vítejte.

17
00:00:32,709 --> 00:00:34,006
Neil, prosím.

18
00:00:34,008 --> 00:00:37,407
Podle mě, zůstanete tady jako můj zástup,

19
00:00:37,409 --> 00:00:38,741
vykonávat všeobecné lékařství.

20
00:00:38,743 --> 00:00:41,774
Nabídl ti dohodu.
Představuje si, že mě tady nahradíš.

21
00:00:41,776 --> 00:00:43,173
Je zle.

22
00:00:43,175 --> 00:00:45,940
No, to zlo se podle mě vyslovuje Jidáš.

23
00:00:45,942 --> 00:00:47,309
Prostě vypadni!

24
00:00:58,075 --> 00:00:59,873
Jen mi řekněte, kam jedete.

25
00:00:59,875 --> 00:01:02,307
Já.. já to nevím.

26
00:01:04,811 --> 00:01:07,607
........