1
00:00:22,545 --> 00:00:23,625
Corey?

2
00:00:36,225 --> 00:00:37,345
Corey?

3
00:00:42,865 --> 00:00:44,145
Corey! Corey!

4
00:00:45,505 --> 00:00:46,505
Corey?

5
00:00:46,705 --> 00:00:47,705
Corey.

6
00:00:47,785 --> 00:00:50,145
Čo sa stalo?

7
00:01:08,545 --> 00:01:10,665
Corey. Corey.

8
00:01:11,745 --> 00:01:12,745
Corey?

9
00:01:12,985 --> 00:01:14,145
Mrzí ma to.

10
00:01:14,225 --> 00:01:15,225
Pomôžem ti.

11
00:01:15,625 --> 00:01:16,625
Uzdravím ťa.

12
00:01:17,145 --> 00:01:20,185
Bude to v poriadku.
Zastavím krvácanie.

13
00:01:20,425 --> 00:01:21,625
Corey.

14
00:01:22,985 --> 00:01:24,585
Corey?

15
00:02:11,625 --> 00:02:12,745
Hotovo?

16
00:02:12,945 --> 00:02:15,625
Nie.

17
00:02:16,265 --> 00:02:18,905
- A Leandra?
- V márnici.

18
00:02:19,305 --> 00:02:22,145
Ako aj Corey Welch. Mŕtvi.

19
00:02:23,265 --> 00:02:24,885
Poslala si ju, aby ma zabila.

20
00:02:25,985 --> 00:02:27,985
To znamená, že sa ma bojíš.

21
00:02:28,865 --> 00:02:31,465
Keby som tak pred 10 rokmi vedela, čo si zač.

22
00:02:32,225 --> 00:02:34,505
Ušetrila by som nám obom veľa starostí.

23
00:02:34,585 --> 00:02:37,785
Škoda, že som nevedela,
prečo je naše mesto skazené.

24
00:02:38,825 --> 00:02:39,925
Ty si ten dôvod.

25
........