1
00:00:37,000 --> 00:00:42,708
Film vychází ze skutečných událostí

2
00:00:46,542 --> 00:00:51,000
To, co si často představuju
a co mě obrovsky přitahuje,

3
00:00:51,167 --> 00:00:55,042
se odehrává v jakési
smyšlené metaskutečnosti.

4
00:00:56,917 --> 00:01:00,792
Řekněme kupříkladu,

5
00:01:00,958 --> 00:01:04,792
že si přes internet objednám
vylepšenou verzi Alicie Silverstone,

6
00:01:04,958 --> 00:01:09,167
která je naprogramována tak,
aby měla sadistické sklony.

7
00:01:09,375 --> 00:01:13,208
Pro všechny případy
jí snížím věk na 18 let

8
00:01:13,500 --> 00:01:17,042
a prodloužím jí nohy o 10 cm.

9
00:01:17,167 --> 00:01:22,792
A abych se vůči ní cítil jako zmetek,
naprogramuju jí šest doktorátů,

10
00:01:22,958 --> 00:01:27,292
profesorský titul z MIT,
sílu boxera Goloty

11
00:01:27,500 --> 00:01:31,458
a navrch černý pás v karate,
po čemž kliknu „dokončit“.

12
00:01:32,750 --> 00:01:35,000
Potom se ozve zvonek u dveří.

13
00:01:35,125 --> 00:01:42,875
Když je otevřu, stojí za nimi
nahá profesorka MIT s šesti doktoráty.

14
00:01:43,000 --> 00:01:48,750
Kopne mě do břicha, povalí na zem,
sváže a do huby mi dá roubík.

15
00:01:48,917 --> 00:01:55,250
Potom mi dvě hodiny sedí na hlavě,
různými způsoby mě dusí,

16
00:01:55,792 --> 00:01:58,500
láme mi ruce a nohy,

17
00:01:58,667 --> 00:02:04,000
ohýbá prsty a vytrhává nehty.

18
00:02:05,833 --> 00:02:11,250
Každou chvíli mám orgasmus
a potom umírám v křečích.

19
00:02:13,875 --> 00:02:17,500
-Takže k tomu máš ty počítače...
-Jasně.

20
00:02:19,708 --> 00:02:23,958
Ale takové virtuální reality
se už ve svém životě nedočkám.

21
00:02:37,917 --> 00:02:40,292
Na shledanou, Mistře.

22
00:02:40,875 --> 00:02:42,500
........