1
00:00:06,096 --> 00:00:07,362
Minule jste viděli...

2
00:00:07,362 --> 00:00:09,476
D'Branin. Přehrát paměťovou sekvenci.

3
00:00:10,300 --> 00:00:13,820
Pamatujete na lodi? Jak jsem si
objednala hotdog ze Silver Spurs?

4
00:00:13,820 --> 00:00:16,350
Downtown Dog, zhruba z 2077.

5
00:00:16,350 --> 00:00:17,970
Má matka nás tam vzala.

6
00:00:17,970 --> 00:00:19,820
Tehdy jsem se poprvé cítila normální.

7
00:00:19,820 --> 00:00:23,000
Musíme vyslat sondu. Možná už
se blíž k Volcrynům nedostaneme.

8
00:00:23,000 --> 00:00:25,154
Dobře doleť, králíčku.

9
00:00:27,300 --> 00:00:29,500
Proč je ta sonda v mé kajutě?

10
00:00:29,500 --> 00:00:31,900
- To mi pověz ty.
- Už to vlastně není hardware.

11
00:00:31,900 --> 00:00:34,432
Mohou tohle být Volcrynové?

12
00:00:38,650 --> 00:00:39,989
Umírá to.

13
00:00:40,800 --> 00:00:43,434
Mám tu sajrajt plný buněk

14
00:00:43,434 --> 00:00:45,680
které nechtějí umřít. Chceš se podívat?

15
00:00:45,680 --> 00:00:48,500
Na tvou kosmickou krev?
Už jsem myslela, že se nezeptáš.

16
00:00:48,500 --> 00:00:51,750
- Nechala jsi ho dívat se na nás.
- Mrzí mě to. Opravdu.

17
00:00:51,750 --> 00:00:53,600
Už za mnou nechoď.

18
00:00:53,600 --> 00:00:55,040
Cynthia Eris.

19
00:00:55,040 --> 00:00:57,531
Byla rozdělená na dva podprocesy.

20
00:00:57,600 --> 00:00:59,920
Mladší, nezkažený... A druhý zlomený.

21
00:00:59,920 --> 00:01:05,052
Musíme zjistit, jak ji
v jejím světě uzavřít natrvalo.

22
00:01:05,300 --> 00:01:07,155
Běž! Utíkej!

23
00:01:08,400 --> 00:01:10,595
Byl jsem na raketoplánu Lunar 71.

24
00:01:10,595 --> 00:01:12,490
........