1
00:00:06,170 --> 00:00:07,623
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:07,634 --> 00:00:10,745
Žádná magie znamená
žádní další idiotští vládci ze Země

3
00:00:10,756 --> 00:00:12,596
a já dostanu zpátky moje království.

4
00:00:12,607 --> 00:00:16,142
Uštveme každého žijícího otrokáře

5
00:00:16,144 --> 00:00:19,412
<i>a pověsíme je za jejich vlastní vnitřnosti.</i>

6
00:00:20,882 --> 00:00:22,526
Co má Jane společného s Netvorem?

7
00:00:22,537 --> 00:00:24,617
Uhel ji dal schopnost
vytvářet časové smyčky.

8
00:00:24,619 --> 00:00:26,118
Časové smyčky.

9
00:00:26,120 --> 00:00:27,987
Do teď všechny skončily tvou smrtí.

10
00:00:27,989 --> 00:00:29,555
Kolikrát jsem umřel?

11
00:00:29,557 --> 00:00:32,024
39krát... Alice z 23 časové linky

12
00:00:32,026 --> 00:00:34,226
byla jediný přeživší Netvora.

13
00:00:34,228 --> 00:00:36,562
- Musíme s ní mluvit.
- No, to nemůžete.

14
00:00:36,564 --> 00:00:38,130
<i>A co Teslovo ohnutí?</i>

15
00:00:38,132 --> 00:00:40,766
Jsem z jiné časové linky.
Máme jenom dvě minuty.

16
00:00:40,768 --> 00:00:42,601
Myslela jsem, že už tě nikdy neuvidím.

17
00:00:42,603 --> 00:00:44,270
Netvor... roztrhal tě

18
00:00:44,272 --> 00:00:46,539
kousek po kousku, ale nejen tvé tělo

19
00:00:46,541 --> 00:00:48,474
ale tvůj... tvůj Stín, všechno.

20
00:00:48,476 --> 00:00:51,410
Mám sexuálně přenosnou lykantropii.

21
00:00:51,412 --> 00:00:52,413
Je to naprosto léčitelné.

22
00:00:52,424 --> 00:00:55,948
- Žádná opravdová léčba není.
- Stříbrná kulka.

23
00:00:55,950 --> 00:00:57,750
Tihle mí studenti potřebují kouzlo

24
00:00:57,752 --> 00:00:59,218
Rhinemann Ultra.
........