1
00:00:09,790 --> 00:00:14,690
<i>Astrální projekce (či cestování)
je výklad mimotělní zkušenosti,</i>

2
00:00:14,820 --> 00:00:19,420
<i>podle kterého existuje astrální
tělo, oddělené od fyzického.</i>

3
00:00:19,550 --> 00:00:23,770
<i>Zatímco události ve filmu
jsou fikcí pro pobavení publika,</i>

4
00:00:23,900 --> 00:00:25,980
<i>premisa je skutečná.</i>

5
00:00:26,110 --> 00:00:30,010
<i>Filmaři nijak neschvalují
pokusy o astrální projekci.</i>

6
00:01:03,290 --> 00:01:06,490
Ahoj, Claire.
Jak ti dnes je?

7
00:01:07,720 --> 00:01:09,760
Je mi líp než včera.

8
00:01:09,890 --> 00:01:14,300
To je dobře. Podařilo se ti
tentokrát trochu prospat?

9
00:01:14,430 --> 00:01:15,840
Ano.

10
00:01:15,970 --> 00:01:17,600
Výborně.

11
00:01:20,700 --> 00:01:24,510
Vrátím se později
a trochu si popovídáme.

12
00:02:23,330 --> 00:02:26,370
Je to dítě?
Je docela mladý?

13
00:02:28,570 --> 00:02:31,640
Říkal, že máš pokračovat
v jejich braní.

14
00:02:32,380 --> 00:02:34,000
Claire.

15
00:02:34,131 --> 00:02:35,680
Promiň?

16
00:02:35,810 --> 00:02:38,590
Říkal, že je musíš pořád brát.

17
00:02:38,720 --> 00:02:40,950
Joeli, jsem v pořádku.

18
00:02:41,620 --> 00:02:44,860
Prosím, jen prvních pár týdnů.

19
00:02:44,990 --> 00:02:47,160
Tak jo, budu je brát.

20
00:07:28,580 --> 00:07:30,980
TÁTA

21
00:08:05,710 --> 00:08:08,550
Žijeme v mnohorozměrném světě.

22
00:08:08,680 --> 00:08:12,850
Každý organizmus,
odkázaný na svou úroveň vědomí,

23
00:08:12,980 --> 00:08:17,290
........