1
00:00:26,634 --> 00:00:29,299
Mnohým z nás, když jsme byli děti,

2
00:00:29,300 --> 00:00:32,591
rodiče četli pohádky.

3
00:00:32,592 --> 00:00:37,966
Byli tam rytíři, draci,
byli tam kouzelníci,

4
00:00:37,967 --> 00:00:41,008
a obři.

5
00:00:41,009 --> 00:00:44,549
Byl ztělesněním těch pohádek.

6
00:00:44,550 --> 00:00:48,508
Byl žijícím projevem našich
dětských snů.

7
00:00:51,300 --> 00:00:55,424
A z Grenoblu ve Francouzských Alpách,

8
00:00:55,425 --> 00:00:59,341
216kg vážící,

9
00:00:59,342 --> 00:01:03,299
osmý div světa,

10
00:01:03,300 --> 00:01:07,091
André the Giant.

11
00:01:07,092 --> 00:01:09,633
Všichni si pamatují ten moment,

12
00:01:09,634 --> 00:01:11,799
kdy poprvé spatřili Andrého the Gianta.

13
00:01:11,800 --> 00:01:15,966
Všichni jsme byli zaujati
André the Giantem jako človekem,

14
00:01:15,967 --> 00:01:18,133
ale důvod, proč jsme byli tak zaujati byl,

15
00:01:18,134 --> 00:01:21,674
protože vypadal daleko větší.

16
00:01:21,675 --> 00:01:24,008
On byl Bůh.

17
00:01:24,009 --> 00:01:26,008
Davy šílí.

18
00:01:26,009 --> 00:01:29,758
Na tohohle jsme všichni čekali.

19
00:01:29,759 --> 00:01:31,342
André the Giant.

20
00:01:35,800 --> 00:01:37,341
Svatá prostoto!

21
00:01:37,342 --> 00:01:39,258
André the Giant, skáče z horního provazu!

22
00:01:42,383 --> 00:01:44,424
André vyčistil ring!

23
00:01:44,425 --> 00:01:46,884
S tímhle chlapem si nechcete nic začít.

24
00:01:49,176 --> 00:01:52,633
Podívejte se na velikost toho obra!

25
........