1
00:00:02,033 --> 00:00:06,658
Film Europe
uvádí

2
00:00:08,075 --> 00:00:13,242
<i>Podle skutečných událostí.</i>
<i>A taky neskutečných.</i>

3
00:00:14,533 --> 00:00:16,242
Mogensi?

4
00:00:17,075 --> 00:00:19,533
-Jsi tam?
-Ano.

5
00:00:20,617 --> 00:00:24,700
Simon umírá. Jestli s ním
chceš mluvit, musíš hned.

6
00:00:24,783 --> 00:00:26,617
-Rozumíš?
-Přijedu.

7
00:00:26,700 --> 00:00:28,617
-To můžeš?
-Samozřejmě.

8
00:00:28,700 --> 00:00:30,825
Zavolám, až budu venku.

9
00:00:33,117 --> 00:00:35,908
Mogensi, dnes máte dílnu.

10
00:00:36,950 --> 00:00:40,492
-Co?
-Ostatní už šli. Je to v jedenáctce.

11
00:00:40,575 --> 00:00:44,825
-Jistě. Tak na shledanou.
-Na shledanou.

12
00:01:40,783 --> 00:01:43,742
Dobrý den, Mogensi!
Co se děje?

13
00:01:43,825 --> 00:01:48,575
Mám něco důležitého v Kodani.
Autobus jede za 2 minuty 43 vteřin.

14
00:01:48,658 --> 00:01:53,367
-Víte přece, že nemůžete.
-Jsem poslanec, mám imunitu.

15
00:01:53,450 --> 00:01:56,158
-Tady jste!
-Mogens chce odjet.

16
00:01:56,242 --> 00:02:00,033
-Mrkni se, jestli má propustku.
-Na to nemám čas.

17
00:02:00,117 --> 00:02:04,450
Přede dvěma dny se Strana pokroku
dostala do parlamentu.

18
00:02:04,533 --> 00:02:08,283
Mám 8 096 preferenčních hlasů.
Můžu jet, kam chci.

19
00:02:08,367 --> 00:02:11,825
-Musíme to ověřit...
-Nemám čas.

20
00:02:12,742 --> 00:02:17,533
-Nemáte propustku. Musíte počkat.
-Článek 34 ústavy.

21
00:02:17,617 --> 00:02:22,033
Parlament je nedotknutelný. Kdo
........