1
00:00:01,230 --> 00:00:04,310
Konkurent je po smrti,
ale náš obchod trpí dál.

2
00:00:05,310 --> 00:00:06,750
Jak je to možné?

3
00:00:07,310 --> 00:00:09,350
Zajímá mě váš globální fond.

4
00:00:09,470 --> 00:00:10,870
Rád bych se s vámi sešel.

5
00:00:10,950 --> 00:00:12,630
Nechceš se mnou do té jižní Francie?

6
00:00:12,710 --> 00:00:15,390
- Takže pojedeš?
- Poslechnu si, co nabízí.

7
00:00:15,470 --> 00:00:18,390
O globálním fondu
ani panu Kleimanovi nic neví.

8
00:00:18,470 --> 00:00:21,630
Chci vozit zboží přímo do Evropy.

9
00:00:21,710 --> 00:00:24,030
K tomu ale potřebuju Kleimanovy lodě
a infrastrukturu.

10
00:00:24,110 --> 00:00:26,790
Tak u policajtů zjisti,
kdo bere prachy za to,

11
00:00:26,870 --> 00:00:28,230
že mi kazí obchody.

12
00:00:28,830 --> 00:00:31,030
Možná bych měl taky odejít od policie.

13
00:00:31,110 --> 00:00:32,550
Beneš.

14
00:00:32,910 --> 00:00:34,430
Karel Beneš

15
00:00:34,510 --> 00:00:37,030
- Přijďte do vily na oběd.
- To by bylo skvělé.

16
00:00:37,110 --> 00:00:39,390
Rád bych ti něco ukázal,
než odjedete.

17
00:00:39,470 --> 00:00:42,590
Vadim chce propašovat
přes Bombaj tunu heroinu.

18
00:00:42,670 --> 00:00:44,070
Ale kdyby se něco nepovedlo,

19
00:00:44,150 --> 00:00:47,110
uškodilo by to Vadimovi
u jeho podporovatelů v Moskvě.

20
00:00:53,590 --> 00:00:56,230
Ten Antonio říkal,
že je to gesto dobré vůle.

21
00:00:56,310 --> 00:00:57,510
ŽENEVSKÉ LETIŠTĚ
ŠVÝCARSKO

22
00:00:57,590 --> 00:00:59,550
Nechce nic na oplátku.

23
........