1
00:00:02,250 --> 00:00:03,930
Zabili ho kvůli mně.

2
00:00:05,610 --> 00:00:09,330
V Rusku tě zabijou,
protože když se na tu cestu vydáš,

3
00:00:09,410 --> 00:00:12,010
je z tebe nepřítel do konce života.

4
00:00:14,610 --> 00:00:15,730
Jsem kosmetička.

5
00:00:15,810 --> 00:00:18,090
Ahoj. Jsi Ljudmila?

6
00:00:18,770 --> 00:00:20,010
Teď půjdeš s nimi.

7
00:00:21,970 --> 00:00:24,330
Příští týden za mnou musíte do Prahy.

8
00:00:24,410 --> 00:00:26,570
Češi mi dělají potíže.

9
00:00:26,650 --> 00:00:29,930
Souhlasil jsem, že budu převádět peníze.
Tím to končí.

10
00:00:30,650 --> 00:00:33,210
Ten Řezník o financích nic neví,

11
00:00:33,290 --> 00:00:35,530
ale lidé v jeho okolí ano.

12
00:00:35,610 --> 00:00:37,970
Karel Beneš. Těší mě.

13
00:00:39,210 --> 00:00:42,530
S vámi bychom spolupracovali velmi rádi.

14
00:00:51,770 --> 00:00:53,330
Beru ji.

15
00:00:56,210 --> 00:00:57,850
Řezník je po smrti.

16
00:00:59,610 --> 00:01:01,250
Takhle už to zkrátka chodí.

17
00:01:02,330 --> 00:01:04,050
Víc jste říkat nemusel.

18
00:01:04,130 --> 00:01:05,890
Nešlo to z Ruska.

19
00:01:05,970 --> 00:01:09,330
Uběhnou dva roky, čtyři, deset.

20
00:01:09,410 --> 00:01:12,050
Dříve nebo později si pro tebe přijdou.

21
00:01:12,130 --> 00:01:13,330
Co se děje?

22
00:01:13,410 --> 00:01:14,730
Nic, tati.

23
00:01:19,650 --> 00:01:22,570
Praha

24
00:01:33,130 --> 00:01:34,850
Tohle je padělaný pivo.

25
00:01:34,930 --> 00:01:36,650
........