1
00:00:04,263 --> 00:00:05,850
<i>Viděli jste...</i>

2
00:00:07,520 --> 00:00:08,273
Co jste zač?

3
00:00:08,273 --> 00:00:10,777
Hra je výukový a tréninkový
materiál poslaný zpět v čase.

4
00:00:10,777 --> 00:00:12,029
Pomůžeš nám zachránit svět.

5
00:00:12,029 --> 00:00:13,318
Jsi spasitel.

6
00:00:13,324 --> 00:00:15,202
Naším cílem je zajistit,
aby nedostal opar,

7
00:00:15,202 --> 00:00:17,832
nestal se vědcem a nevytvořil lék.

8
00:00:17,832 --> 00:00:19,335
Omlouvám se, pane.

9
00:00:19,335 --> 00:00:21,464
To mi nové vzorky moči nezíská.

10
00:00:21,464 --> 00:00:23,009
To by stačilo, dr. Camillo.

11
00:00:23,009 --> 00:00:24,220
Omlouvám se, dr. Kronishi.

12
00:00:24,220 --> 00:00:26,057
- Stu.
- To je tvoje lavička?

13
00:00:26,057 --> 00:00:27,852
- Omlouvám se.
- Ne, Stu, to jsem já.

14
00:00:27,852 --> 00:00:29,630
Co je tohle za realitu?

15
00:00:29,636 --> 00:00:32,403
- Nazdar, JFutzi.
- Vrátil ses brzy.

16
00:00:32,403 --> 00:00:34,503
- Jmenuju se Jewish.
- To je Kronitorium,

17
00:00:34,509 --> 00:00:35,743
kde vynalezli superlék.

18
00:00:35,743 --> 00:00:37,496
Tam se zrodili biotici.

19
00:00:37,496 --> 00:00:39,876
Pokud má někdo Kronishe
zabít, měl bych to být já.

20
00:00:39,876 --> 00:00:41,254
Nikdy nezapomeneme,
co jsi vykonal.

21
00:00:41,254 --> 00:00:43,133
Až tohle zezelená,

22
00:00:43,133 --> 00:00:45,680
znamená to, že je Kronish
mrtvý a nálože jsou nastavené.

23
00:00:45,680 --> 00:00:47,433
Vy se vrátíte do budoucnosti
........