1
00:00:05,783 --> 00:00:07,743
V minulých dílech jste viděli...

2
00:00:07,764 --> 00:00:10,934
Hector DeJean? Jste zatčen.

3
00:00:10,954 --> 00:00:15,146
In nomine patris
et filii et spiritus sancti...

4
00:00:17,044 --> 00:00:19,233
Adejemi může zaměřit
zvukové vlny na problémovou oblast,

5
00:00:19,254 --> 00:00:21,225
aniž by zničil okolní tkáň.

6
00:00:21,246 --> 00:00:22,476
V nepravých rukou je to zbraň.

7
00:00:22,497 --> 00:00:26,428
-To jsem já.
-Co budeš dělat dál?

8
00:00:26,616 --> 00:00:29,619
Běž!

9
00:00:30,630 --> 00:00:32,705
-Daniel je nezvěstný.
-Jak to? Co se stalo?

10
00:00:32,726 --> 00:00:34,864
Už jsem vám řekla víc, než smím.

11
00:00:34,885 --> 00:00:35,979
Jde o Daniela.

12
00:00:36,000 --> 00:00:38,972
BB, jsi tu, abys Washingtonu

13
00:00:38,993 --> 00:00:43,112
referovala o Estonsku, anebo o nás?

14
00:00:43,132 --> 00:00:45,239
-Obojí.
-Vaším soupeřem je Vasilij Krik.

15
00:00:45,259 --> 00:00:48,481
Zbraně, co dopravil do Estonska,
jsou jen kapka v moři.

16
00:00:48,502 --> 00:00:51,453
Víš jistě,
že má toho Američana?

17
00:00:51,474 --> 00:00:53,559
Má něco, z čeho je nadšenej.

18
00:00:53,580 --> 00:00:55,624
Lítat přes půl světa,
do Provence je to kus.

19
00:00:55,645 --> 00:00:57,762
To je spousta ztraceného času
při čekání na lety.

20
00:00:57,782 --> 00:00:59,993
Máte kliku,
mám jeden nevyužitý tryskáč.

21
00:01:00,014 --> 00:01:02,933
Poletíte do Petěrburgu,
najdete Daniela

22
00:01:03,017 --> 00:01:05,207
a proniknete ke Krikovi,
ať to v Estonsku zastavíme.

........