1
00:00:01,020 --> 00:00:06,020
The Simpsons S30E03
My Way or the Highway to Heaven.

2
00:00:06,044 --> 00:00:08,044
Překlad: Barvík

3
00:00:12,800 --> 00:00:14,640
Hmm?

4
00:00:16,040 --> 00:00:17,520
Hmm?

5
00:00:21,710 --> 00:00:23,380
Krysy!

6
00:00:27,550 --> 00:00:29,279
Dívejte, je někdo v restauraci?

7
00:00:29,280 --> 00:00:30,360
No jo.

8
00:00:30,440 --> 00:00:31,879
Vypadá vystrašeně.

9
00:00:31,880 --> 00:00:33,080
Můžeme si ho nechat? Tak můžeme?

10
00:00:33,100 --> 00:00:34,240
Ne.

11
00:00:34,300 --> 00:00:35,760
Pojmenujeme ho Bob Jednička.

12
00:00:35,790 --> 00:00:38,200
A tati, ty můžeš být Bob Dva.

13
00:00:38,220 --> 00:00:39,706
a nebo bez jména.

14
00:00:39,730 --> 00:00:42,200
Počkat. Proč bych já měl být
Bob Dva či beze jména?

15
00:00:42,220 --> 00:00:44,330
- Jmenuji se přeci Bob.
- No víš, ale tohle je Bob,

16
00:00:44,370 --> 00:00:46,240
takže teď jsme jako Bob a Bob.

17
00:00:46,260 --> 00:00:47,816
- To se mi nelíbí.
- Nemůžeš jen tak pojmenovat někoho Bob.

18
00:00:47,840 --> 00:00:50,080
Ale můžeš. Někdo tě tak pojmenoval.

19
00:00:50,140 --> 00:00:51,620
- To je pravda.
- Bob Dva právě teď

20
00:00:51,640 --> 00:00:53,140
vyplodí nějaké životní moudro.

21
00:00:53,160 --> 00:00:55,260
- Myslíš, že nějaké vymyslí?
- Jo, vysyp ho z rukávu.

22
00:00:55,280 --> 00:00:57,159
Je to tak nějak hezké
mít někoho v restauraci.

23
00:00:57,160 --> 00:00:59,050
- Že jo.
- Co to tam vyvádí?

........