1
00:00:00,092 --> 00:00:01,285
<i>V predchádzajúcich častiach "Manifest"...</i>

2
00:00:01,410 --> 00:00:03,360
Lourdes je už na ceste.
Pôjdem ... Pôjdem po ňu.

3
00:00:03,360 --> 00:00:04,440
Nie. Nie, nie, prosím.

4
00:00:04,440 --> 00:00:06,330
Zostaň pri mne.

5
00:00:06,330 --> 00:00:09,300
Ako niektorí viete,
študujem zdieľané podvedomie,

6
00:00:09,300 --> 00:00:11,330
ako tie volania,
ktoré ste zažili.

7
00:00:11,330 --> 00:00:12,450
Študuje "zdieľané podvedomie"

8
00:00:12,450 --> 00:00:14,300
a úplnou náhodou bola v tom lietadle?

9
00:00:14,300 --> 00:00:15,370
Náhody sa stávajú.

10
00:00:15,370 --> 00:00:16,420
Aj sprisahania.

11
00:00:16,420 --> 00:00:18,360
Asi ste stratili mobil, že?

12
00:00:18,360 --> 00:00:20,340
Nie, to nie je ...

13
00:00:20,340 --> 00:00:22,380
- môj.
- Už je.

14
00:00:22,380 --> 00:00:24,380
Prečo má byť on v mojom
dome s mojimi deťmi?

15
00:00:24,380 --> 00:00:26,420
Ty si dôvod, prečo
je táto rodina rozvrátená.

16
00:00:26,420 --> 00:00:28,360
Milujem ťa.

17
00:00:28,360 --> 00:00:30,320
Vždy si to bola ty.

18
00:00:30,320 --> 00:00:32,400
Ale nech urobím čokoľvek,
ja som tá zlá a už ma to unavuje.

19
00:00:32,400 --> 00:00:34,280
Chápem. Odídem.

20
00:00:34,280 --> 00:00:35,410
Nie, nie, nie. Ja ...

21
00:00:40,310 --> 00:00:41,460
Asi som našla ten Majorin
Svätý grál.

22
00:00:41,460 --> 00:00:43,470
Zistili, že niektorí cestujúci

23
00:00:43,470 --> 00:00:45,450
sú citlivejší na tie volania.

........