1
00:00:17,601 --> 00:00:20,187
Přestaň říkat, že jsi vinen.

2
00:00:21,355 --> 00:00:22,940
Ale já ho zabil.

3
00:00:24,983 --> 00:00:26,527
Byla to nehoda.

4
00:00:27,736 --> 00:00:30,113
Byla to nehoda, že?

5
00:00:31,406 --> 00:00:32,699
Samozřejmě.

6
00:00:32,699 --> 00:00:35,202
Tak přestaň říkat, že jsi vinen.

7
00:00:36,203 --> 00:00:37,412
Snorri...

8
00:00:38,413 --> 00:00:40,832
to, jak zvládneš
následující dvě hodiny,

9
00:00:40,832 --> 00:00:43,460
nerozhodne pouze o tvém osudu...

10
00:00:44,002 --> 00:00:45,379
ale také...

11
00:00:47,381 --> 00:00:49,216
o osudu celého světa.

12
00:00:51,969 --> 00:00:53,595
Tak nebuď hlupák.

13
00:00:54,388 --> 00:00:56,348
- Na zdraví.
- Na zdraví.

14
00:01:05,357 --> 00:01:06,942
ÚSTŘEDÍ NATO,
BRUSEL, BELGIE

15
00:01:06,942 --> 00:01:09,319
Než začneme toto jednání,

16
00:01:09,361 --> 00:01:11,446
prozatímní administrativní

17
00:01:11,488 --> 00:01:15,909
pomocný asistent
islandského konzulátu

18
00:01:15,993 --> 00:01:19,079
Snorri Agnarsson přizná svou vinu.

19
00:01:19,955 --> 00:01:22,082
Ano, jsem vinen.

20
00:01:22,708 --> 00:01:25,169
Připravil jsem si malé prohlášení.

21
00:01:25,252 --> 00:01:28,714
Kvůli bezprostřední hrozbě
invaze na tohle nemáme čas.

22
00:01:30,674 --> 00:01:34,428
"Děkuji. Kvůli mé neschopnosti"

23
00:01:34,636 --> 00:01:38,182
"bych měl být umístěn do rakety"

24
00:01:38,265 --> 00:01:40,309
"a vystřelen do vesmíru,"
........