1
00:00:00,806 --> 00:00:03,341
<i>V předchozích dílech...</i>

2
00:00:05,338 --> 00:00:07,037
<i>Hobbesi, to jsem já, Remi.</i>

3
00:00:07,246 --> 00:00:09,380
<i>Zdá se, že jsem
pořád v utajení u FBI.</i>

4
00:00:09,547 --> 00:00:13,056
<i>Podezřívá tě Weller?
Že jsi to zase ty?</i>

5
00:00:13,196 --> 00:00:15,917
<i>Jak je to kdokoliv,
je to náš nejhledanější zločinec.</i>

6
00:00:15,983 --> 00:00:18,387
Tato metoda
by mohla vrátit Jane paměť.

7
00:00:29,150 --> 00:00:32,502
- Jane, přestaň.
- Já nejsem Jane.

8
00:00:41,830 --> 00:00:42,628
Jane!

9
00:00:44,836 --> 00:00:47,034
Prosím, nenuť mě k tomu.

10
00:00:47,590 --> 00:00:48,923
Ne.

11
00:01:02,042 --> 00:01:04,143
Tvoje žena je pryč.

12
00:01:04,901 --> 00:01:06,763
Jen přes mou mrtvolu.

13
00:01:32,164 --> 00:01:35,004
<b>MEXIKO</b>

14
00:01:35,350 --> 00:01:37,535
Tasho, odlož tu zbraň.

15
00:01:38,009 --> 00:01:40,806
- Mám lepší mušku.
- A zvládneš to dvakrát?

16
00:01:40,846 --> 00:01:42,834
Tohle není sázka na fotbal.

17
00:01:43,605 --> 00:01:47,971
Fakt mě chceš zabít?
Tak fajn, posluž si. Střílej.

18
00:01:50,242 --> 00:01:52,109
Tak tu zbraň odlož.

19
00:02:02,672 --> 00:02:03,963
Otoč se.

20
00:02:07,335 --> 00:02:10,026
Máš právo nevypovídat.
Cokoliv řekneš, bude...

21
00:02:14,035 --> 00:02:16,092
Zvláštní agentka
dr. Nancy Williamsová.

22
00:02:16,117 --> 00:02:20,710
FBI pracuje s Harvardským oddělením
počítačové neurobiologie a chování.

23
00:02:20,720 --> 00:02:22,382
........