1
00:00:20,412 --> 00:00:25,412
z anglických titulků přeložila cibina

2
00:00:27,600 --> 00:00:29,800
TENTO PŘÍBĚH JE Z VĚTŠÍ ČÁSTI PRAVDIVÝ

3
00:00:29,884 --> 00:00:31,419
<i>Dobře, 1-10, tady dispečink.</i>

4
00:00:31,421 --> 00:00:32,952
<i>Slyšíte?</i>

5
00:00:32,954 --> 00:00:34,657
<i>Tady 1-10. Povídej.</i>

6
00:00:35,391 --> 00:00:36,890
<i>Jaká je vaše 20, 1-10?</i>

7
00:00:39,096 --> 00:00:40,994
<i>Dobře, 1-10,
jaká je vaše 20?</i>

8
00:00:39,099 --> 00:00:42,429
BELLMEAD, TEXAS
26. července 1981, 10:02

9
00:00:40,996 --> 00:00:42,429
<i>Jsme přímo za rohem, Marianne.</i>

10
00:00:42,431 --> 00:00:43,698
<i>Co potřebuješ?</i>

11
00:00:43,700 --> 00:00:44,798
<i>Máme tu 4-1-5</i>

12
00:00:44,800 --> 00:00:46,969
<i>na ulici South Corbine 68.</i>

13
00:01:17,233 --> 00:01:19,467
<i>Všem jednotkám.
Probíhá 211.</i>

14
00:01:19,469 --> 00:01:20,669
<i>American Bank.</i>

15
00:01:21,636 --> 00:01:24,038
<i>Podezřelý řídí bílý sedan.
Opakuji.</i>

16
00:01:24,040 --> 00:01:26,607
<i>Podezřelý je ozbrojený
a řídí bílý sedan.</i>

17
00:01:26,609 --> 00:01:28,576
<i>1-10 na cestě.</i>

18
00:01:34,516 --> 00:01:36,083
<i>Vidíme bílý sedan</i>

19
00:01:36,085 --> 00:01:37,083
<i>jedoucí jižně po hlavní.</i>

20
00:01:37,085 --> 00:01:38,553
<i>Opakuji. Jede jižně po hlavní,</i>

21
00:01:38,555 --> 00:01:40,621
<i>míří k vjezdu na I-35.</i>

22
00:01:40,623 --> 00:01:42,756
<i>Pronásledujeme ho
a žádáme o posily.</i>

23
00:01:42,758 --> 00:01:44,357
<i>Vidíte ho?</i>

24
00:01:44,359 --> 00:01:45,559
........