1
00:00:07,110 --> 00:00:08,409
Ako to vyzerá?

2
00:00:08,478 --> 00:00:10,612
Dobre. Možno troška iný uhol?

3
00:00:10,680 --> 00:00:12,247
Hej, nezabudli sme na niečo?

4
00:00:12,315 --> 00:00:13,915
Náboje?

5
00:00:13,984 --> 00:00:15,617
Muž zasiahnutý nábojmi.

6
00:00:17,120 --> 00:00:18,386
Vráťte sa neskôr.

7
00:00:20,090 --> 00:00:21,556
Máme dosť uterákov!

8
00:00:21,625 --> 00:00:22,745
Otvor dvere, Torres!

9
00:00:27,964 --> 00:00:29,230
Prepáč, chlape.

10
00:00:29,299 --> 00:00:30,632
Dobre, hovorte.

11
00:00:30,700 --> 00:00:33,234
Snažím sa tu dostať k niekoľkým
možnostiam.

12
00:00:33,303 --> 00:00:35,870
Nepotrebujem možnosti;
Stačí mi jedna.

13
00:00:37,007 --> 00:00:38,406
Hej, poručík.

14
00:00:39,809 --> 00:00:42,377
Teraz už môžete vstať.

15
00:00:45,549 --> 00:00:47,916
To by sme mali.

16
00:00:47,984 --> 00:00:51,984
<b>? NCIS 16x12 ?</b>

17
00:00:52,008 --> 00:00:59,008
Preklad: saxi, milo, lajci
korekcia: lajci

18
00:01:18,481 --> 00:01:20,114
Takže toto všetko bolo len hrané?

19
00:01:20,183 --> 00:01:21,983
Poručík Johnson,
je stále nažive?

20
00:01:22,052 --> 00:01:23,451
Čaká u nás, kým sa tu rozprávame,

21
00:01:23,520 --> 00:01:24,752
dáva si bagetu.

22
00:01:24,821 --> 00:01:26,955
Takže všetko je v poriadku.
Už som toto raz zažil.

23
00:01:27,023 --> 00:01:28,489
Koho sa snažíme dostať?

24
00:01:28,558 --> 00:01:31,125
Michael Deegan.
........