1
00:00:00,367 --> 00:00:04,156
<i>- V minulých dílech...</i>
- Vždycky se vrať. - Dobře.

2
00:00:04,372 --> 00:00:06,418
Čekám tvoje dítě.

3
00:00:06,525 --> 00:00:10,078
Dr. Greyová, když nevymačkáte
veškerou možnou lásku a radost

4
00:00:10,201 --> 00:00:13,210
z toho života, který vám byl dán,

5
00:00:13,344 --> 00:00:15,289
budu vás strašit ze záhrobí.

6
00:00:15,398 --> 00:00:18,148
- Ano. - Ano co...?
- Zajdeme na skleničku.

7
00:00:18,286 --> 00:00:22,335
Vzdala jste se své práce i manžela.
Musíte vyhledat pomoc, Baileyová.

8
00:00:22,414 --> 00:00:24,421
Moc mě to mrzí.
Jde o tvou mámu.

9
00:00:31,304 --> 00:00:33,072
- Co?
- Co je?

10
00:00:33,216 --> 00:00:35,756
- Slyšel jsi to?
- Proboha. My tu umřeme.

11
00:00:36,351 --> 00:00:39,063
Ale jestli mám takhle umřít, nevadí.

12
00:00:41,453 --> 00:00:43,796
<i>Stačí se někde cítit v bezpečí.</i>

13
00:00:45,395 --> 00:00:47,882
<i>Skrytí, chránění.</i>

14
00:00:48,302 --> 00:00:50,523
<i>Pro většinu lidí to je domov.</i>

15
00:00:51,039 --> 00:00:53,359
<i>Pro většinu chirurgů to je nemocnice.</i>

16
00:00:53,428 --> 00:00:57,609
Je mi fuk, že nejde sto elektrických
sloupů. Koukejte nahodit světla.

17
00:00:57,652 --> 00:01:00,188
Já nemůžu.
Na to máme generátory.

18
00:01:00,279 --> 00:01:05,052
- Tak proč nejedou?
- Protože chvíli trvá, než naběhnou.

19
00:01:05,797 --> 00:01:07,334
Vidíte?

20
00:01:07,586 --> 00:01:09,608
Proto mám budovu na starosti já.

21
00:01:10,561 --> 00:01:12,912
Taková samolibost.

22
00:01:13,846 --> 00:01:17,627
- To nemám rád. <i>- V nemocnici
jsme málokdy vyřazeni ze hry.</i>

23
........