1
00:00:01,277 --> 00:00:02,995
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:03,020 --> 00:00:05,055
Vždycky jsi říkala,
že chceš dokončit školu.

3
00:00:05,080 --> 00:00:07,239
Teď je na to vhodný čas.

4
00:00:08,128 --> 00:00:09,887
Bože můj, bude to kluk.

5
00:00:10,766 --> 00:00:12,846
Prošel jsem databázi památníku.

6
00:00:12,871 --> 00:00:14,057
Nicholas Pearson.

7
00:00:14,082 --> 00:00:16,370
Může být mrtvý, ale tady nezemřel.

8
00:00:16,395 --> 00:00:18,489
Ona tě zničí, Kevine.

9
00:00:18,575 --> 00:00:20,682
Její život je komplikovaný.

10
00:00:20,707 --> 00:00:23,096
Tohle nevyhraješ, Randalle.
Čísla nám to nepřejí.

11
00:00:23,121 --> 00:00:28,065
Řekl jsi mi, že kdybych měla nějaký
problém s tím, že kandiduješ, odstoupíš.

12
00:00:28,090 --> 00:00:30,668
Mám s tím problém.

13
00:00:35,459 --> 00:00:40,409
<i>Přinášíme vám novinky k napínavému
sčítání hlasů ve Filadelfii.</i>

14
00:00:40,487 --> 00:00:44,580
<i>Výsledky ve 12. okrsku jsou těsné,
současný radní Solomon Brown</i>

15
00:00:44,605 --> 00:00:48,174
<i>vede o čtyři procenta nad svým
oponentem Randallem Pearsonem.</i>

16
00:00:48,206 --> 00:00:49,887
Jak je, sestřenko?

17
00:00:50,105 --> 00:00:52,605
Nos mi Chardonnay a rozdýchám to.

18
00:00:53,831 --> 00:00:57,191
No, tak či onak, brzy bude po všem.

19
00:00:58,278 --> 00:01:01,199
Jo, brzy bude po všem.

20
00:01:04,355 --> 00:01:07,252
- Tady máš.
- Politika není nic pro mě.

21
00:01:07,254 --> 00:01:09,143
Takové napětí nezvládám.

22
00:01:09,168 --> 00:01:11,871
Jo, tílko mám celé propocené.

23
00:01:12,474 --> 00:01:14,082
Přestaň.

24
........