1
00:00:00,159 --> 00:00:02,486
-Už je to dlouho.
-Deset let.

2
00:00:03,109 --> 00:00:06,646
Hodně jsem přemýšlel, co řeknu,
jestli se sem někdy vrátíš.

3
00:00:08,438 --> 00:00:10,734
K zemi!
Ne! Ne!

4
00:00:11,472 --> 00:00:15,621
Dvacet let to držíme v tajnosti,
a teď musíš někoho oživit?

5
00:00:15,622 --> 00:00:19,148
Ty s ní ale být nemůžeš.
Je tu moc tajemství,

6
00:00:19,772 --> 00:00:22,130
která nesmí nikdy znát.

7
00:00:23,056 --> 00:00:27,091
-Liz, co se stalo?
-To nic.

8
00:00:27,092 --> 00:00:29,364
Naše rodiny se už dlouho starají
o bezpečnost ostatních.

9
00:00:29,365 --> 00:00:32,450
Jestli jsi viděl otisk,
násilí neskončilo.

10
00:00:32,451 --> 00:00:35,641
-Chci odpovědi.
-Ten otisk je duševním poutem.

11
00:00:35,642 --> 00:00:41,055
To, co teď cítíš, je jen ozvěna toho,
co k tobě cítím já.

12
00:00:41,679 --> 00:00:43,983
-Chceš říct, že jsi mimozemšťan?
-Co jsi provedl?

13
00:00:43,984 --> 00:00:47,038
Všechno, co dělám, je proto,
abych chránil Isobel a tebe!

14
00:00:47,039 --> 00:00:48,112
Přestaň, Maxi!

15
00:00:48,113 --> 00:00:51,462
Všechno děláš,
jen abys chránil sám sebe!

16
00:00:55,214 --> 00:00:58,393
U každého příběhu záleží
na tom, kdo ho vypráví.

17
00:00:58,394 --> 00:01:01,712
A příběh mé sestry zemřel
před deseti lety spolu s ní.

18
00:01:02,533 --> 00:01:06,755
Dala bych cokoliv, abych se jí mohla
zeptat, proč se rozhodla takhle.

19
00:01:06,756 --> 00:01:08,862
Abych ji pochopila.

20
00:01:08,863 --> 00:01:11,252
Ale jako u všech,
kteří zemřeli předčasně,

21
00:01:12,137 --> 00:01:15,076
si i Rosa vzala svou pravdu s sebou.
........