1
00:00:00,209 --> 00:00:02,336
-Už je to dlouho.
-Deset let.

2
00:00:03,159 --> 00:00:06,496
Hodně jsem přemýšlel, co řeknu,
jestli se sem někdy vrátíš.

3
00:00:08,488 --> 00:00:10,584
K zemi!
Ne! Ne!

4
00:00:11,522 --> 00:00:15,651
Dvacet let to držíme v tajnosti,
a teď musíš někoho oživit?

5
00:00:15,672 --> 00:00:18,998
Ty s ní ale být nemůžeš.
Je tu moc tajemství,

6
00:00:19,822 --> 00:00:21,980
která nesmí nikdy znát.

7
00:00:23,106 --> 00:00:27,121
-Liz, co se stalo?
-To nic.

8
00:00:27,142 --> 00:00:29,373
Naše rodiny se už dlouho starají
o bezpečnost ostatních.

9
00:00:29,415 --> 00:00:32,480
Jestli jsi viděl otisk,
násilí neskončilo.

10
00:00:32,501 --> 00:00:35,671
-Chci odpovědi.
-Ten otisk je duševním poutem.

11
00:00:35,692 --> 00:00:40,905
To, co teď cítíš, je jen ozvěna toho,
co k tobě cítím já.

12
00:00:41,729 --> 00:00:44,013
-Chceš říct, že jsi mimozemšťan?
-Co jsi provedl?

13
00:00:44,034 --> 00:00:47,057
Všechno, co dělám, je proto,
abych chránil Isobel a tebe!

14
00:00:47,089 --> 00:00:48,131
Přestaň, Maxi!

15
00:00:48,163 --> 00:00:51,312
Všechno děláš,
jen abys chránil sám sebe!

16
00:00:55,264 --> 00:00:58,423
U každého příběhu záleží
na tom, kdo ho vypráví.

17
00:00:58,444 --> 00:01:01,562
A příběh mé sestry zemřel
před deseti lety spolu s ní.

18
00:01:02,583 --> 00:01:06,786
Dala bych cokoliv, abych se jí mohla
zeptat, proč se rozhodla takhle.

19
00:01:06,806 --> 00:01:08,892
Abych ji pochopila.

20
00:01:08,913 --> 00:01:11,102
Ale jako u všech,
kteří zemřeli předčasně,

21
00:01:12,187 --> 00:01:15,086
si i Rosa vzala svou pravdu s sebou.
........