1
00:00:01,023 --> 00:00:03,077
V minulých dílech...

2
00:00:03,317 --> 00:00:04,918
Ústa do pekla.

3
00:00:05,038 --> 00:00:06,996
Vím, že vy bohové, tu jste.

4
00:00:07,773 --> 00:00:09,366
Lagertho, jsi to ty?

5
00:00:09,486 --> 00:00:11,653
- Kde to jsem?
- V královském sídle ve Wessexu.

6
00:00:11,773 --> 00:00:14,206
Mám v prsu bulku
a teď umírám.

7
00:00:14,326 --> 00:00:16,803
Králi Olafe, přišel jsem tě sem
požádat o napadnutí Ivara

8
00:00:16,923 --> 00:00:18,720
a jeho svržení z trůnu
jako krále Kattegatu.

9
00:00:18,731 --> 00:00:22,149
- V tuhle roční dobu se nechceš plavit.
- Přesně to mám v úmyslu.

10
00:00:22,269 --> 00:00:25,383
- Ivar náš příjezd nebude čekat.
- Máš syna, králi Ivare.

11
00:00:25,503 --> 00:00:28,701
Znetvoření je pravým
znamením boží přízně.

12
00:00:28,821 --> 00:00:30,500
Nemůžu ti dovolit trpět,

13
00:00:30,620 --> 00:00:32,752
jako jsem trpěl já
po celý svůj život.

14
00:00:32,872 --> 00:00:34,850
Tři dánští králové
se připravují na útok.

15
00:00:34,970 --> 00:00:36,523
Navrhuju jít tam dolů
a promluvit s nimi.

16
00:00:36,643 --> 00:00:38,485
Pokud jsou vaše armády
ochotné vzdát se meče,

17
00:00:38,605 --> 00:00:41,003
pak se můžete přesunout
do zemí ve východní Anglii.

18
00:00:41,123 --> 00:00:44,089
- Král Frodo odmítá.
- Beru tvé odmítnutí jako urážku

19
00:00:44,209 --> 00:00:46,612
a vyzývám tě k boji.

20
00:01:31,563 --> 00:01:35,079
Překlad: kvakkv
www.NeXtWeek.cz

21
00:04:25,566 --> 00:04:28,119
Netruchli přespříliš.

22
00:04:28,685 --> 00:04:31,292
........