1
00:00:47,688 --> 00:00:51,622
Co to je?
Vypadáš jak střihorukej Edward.

2
00:00:54,688 --> 00:00:58,000
Co se ti stalo, Ede? Maminka
ti vrazila ksicht do mixéru?

3
00:00:59,488 --> 00:01:01,266
<i>Billy.</i>

4
00:01:03,200 --> 00:01:06,666
Řekni něco, tupoune!
Máš vůbec jazyk?

5
00:01:06,680 --> 00:01:08,777
Proč mi nějak nepomůžete?!

6
00:01:10,511 --> 00:01:13,311
- Šmarjá, to jseš i hluchej?
<i>- Billy!</i>

7
00:01:13,377 --> 00:01:16,288
Kámo, ty jseš ale ubožák.

8
00:01:17,866 --> 00:01:20,288
Tohle není linka
do blázince, kámo.

9
00:01:23,330 --> 00:01:27,222
Nemůžete tu pobíhat sám.
Můžete mi věřit.

10
00:01:27,755 --> 00:01:31,244
<i>Stále vás mohu vyléčit.
My dva to dokážeme.</i>

11
00:02:00,155 --> 00:02:02,133
Co chceš, ty cvoku?

12
00:02:21,155 --> 00:02:26,422
<i>edna.cz/punisher
edna.cz/defenders</i>

13
00:03:10,533 --> 00:03:14,600
<i>přeložil L0newolf</i>

14
00:03:19,933 --> 00:03:24,888
THE PUNISHER
S02E04 - Scar Tissue

15
00:03:58,311 --> 00:04:01,333
<i>Musela jsem se dostat ke Castleovi
dřív, než bude mít záznam.</i>

16
00:04:01,577 --> 00:04:03,377
On ti zavolal?

17
00:04:04,177 --> 00:04:06,844
Ano. Dal mi jasně
najevo, co se stane,

18
00:04:06,866 --> 00:04:10,066
když ho odtamtud nedostanu.
O to bychom opravdu nestáli.

19
00:04:10,111 --> 00:04:13,311
Podmínky, za kterých jsme s ním
uzavřeli tu dohodu, byly jasné.

20
00:04:13,622 --> 00:04:15,444
Castle na to bude sám.

21
00:04:16,177 --> 00:04:18,755
Řekla bych, že to je problém,
když se lže a zatajuje.

22
00:04:18,777 --> 00:04:21,777
........