1
00:01:25,500 --> 00:01:27,700
<i>STŘEDNÍ ŠKOLA TAK ČCH'</i>

2
00:01:27,750 --> 00:01:31,447
Pane Čchene,
pročetl jsem si váš životopis.

3
00:01:31,708 --> 00:01:34,370
Zažil jste toho v životě hodně,

4
00:01:35,125 --> 00:01:36,434
ale vaše zkušenosti s výukou...

5
00:01:36,458 --> 00:01:37,938
Nikdy dřív jsem neučil.

6
00:01:40,417 --> 00:01:43,489
Do naší školy chodí
hodně problémových žáků.

7
00:01:43,875 --> 00:01:46,241
Potřebujeme někoho zkušeného.

8
00:01:46,500 --> 00:01:48,365
Myslím, že naše škola
pro vás není vhodná.

9
00:01:49,083 --> 00:01:50,948
Mohu vám ale napsat doporučení.

10
00:01:51,167 --> 00:01:52,567
Proč to nezkusíte jinde?

11
00:01:52,625 --> 00:01:53,705
Promiňte, řediteli Line.

12
00:02:07,200 --> 00:02:09,000
<i>Ředitel Fang</i>

13
00:02:13,667 --> 00:02:15,908
Dlouhá vyučování, žádné bonusy.

14
00:02:16,083 --> 00:02:20,300
A hodně nízký plat. Promyslete si to.

15
00:02:20,375 --> 00:02:21,615
Budu i uklízet.

16
00:02:21,958 --> 00:02:23,869
Škola začíná v 8.

17
00:02:24,042 --> 00:02:25,907
Nepřijďte první den pozdě.

18
00:02:26,625 --> 00:02:27,625
Pane Čchene.

19
00:02:28,708 --> 00:02:31,324
Proč tu vlastně chcete učit?

20
00:02:34,125 --> 00:02:35,525
Uvidíme se první den.

21
00:02:50,042 --> 00:02:51,373
Zas jsi byl vzhůru celou noc?

22
00:02:51,458 --> 00:02:53,198
Dělej, ať nepřijdeme pozdě.
Vyčisti si zuby a převleč se.

23
00:02:53,292 --> 00:02:54,407
Ještě chvilku.

24
00:02:55,792 --> 00:02:56,872
Hej, vrať mi ho.

........